Wet inburgering

Met het invoeren van de nieuwe Wet Inburgering per 1 juli 2021 krijgen gemeenten de regie op de uitvoering van deze wet. Het doel van de wet is om mensen sneller in te laten burgeren door persoonlijke aanpak en begeleiding. Er komt meer verbinding tussen participatie en het  verhogen van de taalvaardigheid. De nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor de intake, een Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), kwalitatief inburgeringsaanbod inclusief begeleiding, maatschappelijke ondersteuning en ontzorging van financiële zaken van bijstandsgerechtigde statushouders.

De nieuwe Wet inburgering vraagt een andere aanpak voor iedereen betrokken in het proces. CINOP kan gemeenten ondersteunen bij het vergroten van kennis over en uitvoeren van een wet. Door training van medewerkers voor hun nieuwe rol. Het inrichten van monitoring voor de borging van de kwaliteit van onderwijs, individuele resultaten, optimaliseren van het  dienstverleningsproces, enzovoort.

Daarnaast ligt er een belangrijke rol als regisseur van diverse samenwerkingen om tot een integrale aanpak te komen. Afhankelijk van de route binnen de inburgering is het van belang onderwijs en maatschappelijke dienstverlening te combineren.  Hoe doe je dit zonder op de stoel van de uitvoerder te zitten, maar wel de belangen van de inburgeraar centraal te stellen? CINOP kan dit proces begeleiden zodat inhoud en financiën optimaal gebruikt worden en expertise van organisaties optimaal benut worden.

De adviseurs van CINOP en onderzoekers van ECBO zijn nauw betrokken bij landelijke projecten, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van eindtermen van het taalschakeltraject voor de onderwijsroute. CINOP kan landelijke kaders en lokale mogelijkheden verbinden.

Gerelateerde artikelen

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden