Managing consultant – Tijs Pijls

Eigenlijk heb ik elk jaar een andere baan, bij andere klanten, met ander werk. Dat maakt dat je bij CINOP heel veel kunt leren en geen werkweek hetzelfde is.

Tijs pijls cinop 2021
Tijs Pijls

Tijs Pijls is sinds 2000 managing consultant bij CINOP en op dit moment ook programmadirecteur van het nationaal coördinatiepunt NLQF. Tijs is betrokken bij uiteenlopende projecten op het snijvlak van onderwijs en arbeid gericht op een leven lang leren en duurzame inzetbaarheid. 

Waarom CINOP?

“Als onderwijskundige is het het summum om bij CINOP te kunnen werken. Ik werk bij en met verschillende organisaties aan vraagstukken rondom een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. En dat op een innovatieve manier, toonaangevend en met impact voor de studenten en lerende volwassenen. Toen ik bij CINOP begon werkte ik vooral voor mbo’s, maar inmiddels ook veel voor hogescholen, brancheverenigingen en scholingsfondsen. En, last but not least: ook voor het ministerie van OCW.   

Typisch CINOP is dat we samen met onze klanten en partners komen tot goed gefundeerde, haalbare oplossingen. Oplossingen waarmee de klant iets kan, met impact voor de organisatie en de lerende. Vooral dat gefundeerde is bijzonder; onze werkwijze en oplossingen zijn gebaseerd zijn op bewezen waanpakken en onderzoek. Echt CINOP is ook dat er zoveel goede collega’s zijn om mee samen te werken. Met collega’s vanuit verschillende expertises kom je altijd tot goede oplossingen, en dat gebeurt op een informele manier. Er is veel bereidheid om elkaar te helpen, om mee te denken. “ 

Verschillende opdrachtgevers en rollen

“De kern van mijn dagelijkse werk is het uitvoeren van projecten bij verschillende opdrachtgevers, gecombineerd met het werven van nieuwe projecten. Daarnaast natuurlijk aandacht voor deskundigheidsbevordering, zowel met het team als individueel. Mijn werkweek bestaat uit diverse meetings. Zoals deze week bijvoorbeeld de klankbordgroep om te komen tot een kwalificatiestructuur voor politieonderwijs, met daarin afgevaardigden van het politiekorps, vakbonden, het ministerie, de politieacademie en vertegenwoordigers van burgemeesters. Of een voorlichtingsbijeenkomst van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF, om aanbieders van private opleidingen te stimuleren om hun opleidingen in te schalen volgens de principes van NLQF. En natuurlijk zijn er regelmatig teamoverleggen waarin we met elkaar de stand van zaken doornemen rondom acquisitie en teamontwikkeling en ook een inhoudelijke casus uitdiepen. En sinds kort ontwikkelen we 12 opleidingen voor 2 scholen voor beroepsonderwijs op Aruba; daarvoor zit ik straks de stuurgroep voor. Tot slot regelmatig acquisitiegesprekken en acquisitieactiviteiten zoal webinars, dit om te werken aan voldoende werkvoorraad.”  

Projecten met maatschappelijke impact

De projecten waar Tijs aan werkt hebben maatschappelijke impact. “Een groot project was bijvoorbeeld de inrichting van een loopbaanvoorzieining voor de bouwsector, waar duizenden mensen gebruik van hebben kunnen maken. Fantastisch toch? Of de projecten die ik heb afgerond bij hogescholen om onderwijs voor volwassenen beter toegankelijk te maken. , Dit heeft uiteindelijk geleid tot vernieuwing van he onderwijs en een toename van het aantal volwassen deelnemers. Ik ben ook trots op mijn bijdrage aan het kenniscentrum EVC (erkenning van verworven competenties), een project dat we mochten uitvoeren in opdracht van verschillende  ministeries. Het valideren van opgedane werkervaringen en informeel leren, naast een diploma, is veel meer gemeengoed geworden in Nederland. En nu zijn we met NLQF hard op weg om aan elk diploma in Nederland een Europese niveau-aanduiding te voegen; daarmee kun je overal laten zien wat je diploma’s en CV waard is, ook over grenzen  heen. “  

Veel verantwoordelijkheid en vertrouwen

“Bij CINOP willen we Nederland nummer 1 in leren maken. Er wordt veel gesproken over de toenemende noodzaak voor een leven lang ontwikkelen, in plaats van een studie volgen en dan nog een keer een cursus. Maar om dat echt goed op het netvlies te krijgen van de Nederlander, dat is echt taai. Onderwijs moet nog toegankelijker worden. En meer op maat gesneden voor de lerende volwassene. De huidige ROC’s en hogescholen zijn nog te weinig klaar voor bij- of omscholing op maat voor die doelgroep. Hoe maken we dat aantrekkelijker en toegankelijker? Da’s een mooie uitdaging.” 

Voor mij als onderwijsprofessional is het heerlijk dat ik met een grote mate van verantwoordelijkheid en vertrouwen bij diverse klanten grote projecten kan draaien. Daardoor kun je veel afwisselen. Eigenlijk heb ik elk jaar een andere baan, bij andere klanten, met ander werk. Dat maakt dat je bij CINOP heel veel kunt leren en geen werkweek hetzelfde is.“