ECBO-onderzoeker – Johan Coenen

Bij ECBO kan ik mijn onderzoeksexpertise inzetten voor complexere trajecten en daarin mijn eigen ideeën inbrengen. Ik ben betrokken bij het hele proces, van offerte tot uitvoering. Geen onderzoek is hetzelfde.”

Johan coenen cinop 2021
Johan Coenen

Johan Coenen is sinds 2020 senior onderzoeker bij ECBO. Hij werkt als teamlid en projectleider aan uiteenlopende onderzoeksprojecten rondom het mbo, maar ook rondom primair, voortgezet en hoger onderwijs en een leven lang ontwikkelen.  

Waarom ECBO?

“Wat mij direct aansprak in deze onderzoeksfunctie is de diversiteit aan opdrachten en opdrachtgevers. Ook belangrijk: onze onderzoeken hebben impact op de samenleving en op de student, omdat ze in de praktijk toepasbare resultaten opleveren. Bij ECBO draai ik geen standaard onderzoeken af, maar kan ik mijn onderzoeksexpertise inzetten voor complexere trajecten en daarin mijn eigen ideeën inbrengen. Ik ben betrokken bij het hele proces, van offerte tot en met de uitvoering. Geen onderzoek is hetzelfde.”  

Een verandering teweeg brengen in het onderwijs

ECBO werkt niet alleen voor en met onderwijsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook voor het ministerie van OCW, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). “Ik doe ook regelmatig onderzoek voor bijvoorbeeld een sectororganisatie uit de techniekbranche en voor de Europese Unie via CEDEFOP. Met onze onderzoeksresultaten willen we een verandering teweeg brengen. We dragen bij aan verbeteringen in het onderwijs en willen een leven lang ontwikkelen stimuleren. We proberen onze bevindingen en aanbevelingen via de media zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Het is heel tof om ons onderzoek vervolgens terug te zien in een kamerbrief, of dat het besproken wordt in de Tweede Kamer. Recent hebben we gehoord dat we de evaluatie van het experiment flexstuderen in het hoger onderwijs mogen gaan oppakken. Erg interessant!” 

Advies en onderzoek onder één dak maakt het werk dynamisch

ECBO is het expertisecentrum voor leren door onderzoek van CINOP. “Advies en onderzoek onder één dak dus; dat maakt het werk dynamisch. ECBO is dus geen standaard onderzoeksbureau. De onderzoekers werken zelfstandig maar maken ook deel uit van multidisciplinaire teams rondom thema’s of grote projecten. En via de internationale tak van CINOP is ECBO ook betrokken bij onderzoeken over de hele wereld.“ 

“Ik werk deels op kantoor en deels vanuit huis. We hebben wekelijks een acquisitieoverleg, waarin we met alle onderzoekers doornemen wat er speelt in de onderzoeksmarkt, welke aanbestedingen op dat moment spelen en welke bijdrage we daaraan kunnen leveren vanuit onze expertise. Ik heb zelf ook al een aantal opdrachten binnengehaald. Meestal ben ik met zo’n drie tot vijf uiteenlopende projecten tegelijk bezig. Soms lopen projecten enkele maanden, soms ook meerdere jaren. We werken ook vaak samen met externe partners in onderzoeksprojecten. Dit alles maakt het werk heel divers. Dat is heel leuk. En dat past bij mij.” 

Lees meer over ECBO