‘Flexibel onderwijs voor volwassenen doe je er niet even bij!’

Webinar
Webinar Leven Lang Ontwikkelen in het mbo

17 december 2020

In de recente kamerbrief over Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staan 4 pijlers beschreven. Eén daarvan is: flexibilisering van het aanbod. Het mbo voor volwassenen moet zich meer richten op de vraag vanuit werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Dit webinar gaat o.a. in op de mogelijkheden voor flexibel maatwerk, randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak en kansen vanuit de praktijk. Tijdens dit webinar (georganiseerd in samenwerking met Educared) komen een aantal onderwerpen aan bod:

  • Hoe ziet de markt van LLO in het mbo eruit? Cijfers, ontwikkelingen en strategische overwegingen;
  • Wat zijn mogelijkheden voor flexibel maatwerk en kortcyclische scholing (bol, bbl 3e leerweg, cursorisch onderwijs)?
  • Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak (LLO scan)?
  • Succesfactoren en kansen vanuit de praktijk op basis van ervaringen van Educared.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen