Webinar 21ste eeuwse vaardigheden, júíst nu!

Profiel Karin in 't Hout

12 juni 2020

Tijd: 13.00 – 14.00 uur

Door de coronacrisis moeten mbo-studenten nu meer dan ooit een beroep doen op specifieke competenties en hun 21ste eeuwse vaardigheden. Denk aan digitale vaardigheden, maar ook kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Er wordt nu constant beroep gedaan op autonomie en zelfregulerend vermogen van studenten om te anticiperen op het wegvallen van stages en leerbanen en het voor sommige beroepen zeer snel veranderende arbeidsmarktperspectief. Het aanwenden en ontwikkelen van deze vaardigheden vraagt begeleiding om te zorgen dat studenten het leerpotentieel van de huidige situatie kunnen benutten.

In dit webinar gaan Joeri Baarda en Thomas Lans in op de mogelijkheden die een aantal bestaande instrumenten, zoals KOMPAS21, bieden om studenten hierin te ondersteunen als docent.