Hybride onderwijs, hoe dan?!

Webinar Hybride leren
Webinar Hybride leren

08 november 2018

Scholen kiezen steeds vaker voor onderwijs waar leren en werken samenkomen. Hybride onderwijs waar theorie, vaardigheden en werken in authentieke beroepssituaties verbonden zijn.

Hoe begeleid je studenten binnen deze vorm van onderwijs? Wat vraagt dit van docenten? Wat betekent dat voor de didactiek? En hoe kies en ontwerp je opdrachten die het leren van studenten binnen hybride onderwijs ondersteunen?

Martijn van Schaik (Centrum Top Techniek) is als practor verbonden aan het practoraat Hybride onderwijs. Hij promoveerde op de vraag hoe je het leren van theorie aan de hand van praktische opdachten begeleidt.

Binnen het Centrum voor Top Techniek onderzoekt hij samen met docenten hoe je hybride onderwijs kunt vormgeven in een samenwerking van voortgezet onderwijs, mbo, bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven.

Onderwerpen

Tijdens dit webinar deelt Martijn wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen rondom Hybride onderwijs. In het bijzonder gaat hij in op vraagstukken rondom curriculumontwikkeling, didactisch handelen van docenten en het leren van studenten.

Voor wie

Zowel voor docenten en praktijkbegeleiders als voor mensen die betrokken zijn bij onderwijs- en beleidsontwikkeling biedt dit webinar belangrijke inzichten.

Gerelateerde artikelen

Nationaal Programma Onderwijs: wat past bij je docenten en studenten?

De staat van het onderwijs 2021 – drie versnellers om de student ècht centraal te zetten