Toepasbare oplossingen in onderwijs en arbeidsmarkt

Stichting CINOP realiseert oplossingen voor complexe vraagstukken in onderwijs en arbeidsmarkt. Gefundeerd, toepasbaar en integraal: oplossingen met impact.

Waarom CINOP impact maakt

De wereld van morgen vraagt om nieuwe manieren van leren. Niet eerst een diploma en dan af en toe een cursus, maar continu ontwikkelen op een manier die past bij de persoonlijke wensen en voorkeuren van mens, organisatie en maatschappij. Waar de lerende (van 0 tot 100) centraal staat.

CINOP: strategisch partner in leren

CINOP werkt aan de oplossingen om deze nieuwe manieren van leren te realiseren en/of te verbeteren. CINOP is de strategisch partner van onderwijsinstellingen, branches en bedrijven bij complexe vraagstukken rondom toekomstbestendig (beroeps)onderwijs en een leven lang ontwikkelen. In Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Van strategie tot en met de implementatie. Dat doen wij met de blik op morgen, op het leren van morgen.

De juiste kennis en vaardigheden in een veranderende wereld

Het is steeds lastiger om de juiste kennis en vaardigheden op peil te hebben en te houden. Voor organisaties wordt het een steeds belangrijkere, maar ook grotere uitdaging om de juiste mensen te vinden en blijvend op te leiden. En steeds meer mensen vinden moeilijk werk, of dreigen hun baan te verliezen. Het is dus enorm belangrijk om deze skills gap blijvend te overbruggen en te zorgen dat de kennis en vaardigheden van mensen meebewegen met de ontwikkelingen om ons heen.

Dankzij de samenwerking met CINOP beschikken we nu over een eerste prototype waarmee we de studentjourney van de student kunnen volgen.

Marcel Meesters, docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool ICT

Hoe overbrug je de skills gap?

Het oude systeem, waarbij je eerst naar school gaat om te leren om vervolgens tot je pensioen aan de slag te gaan, kan deze kloof niet overbruggen. Wat mensen op school leren, is voor veel organisaties al snel niet meer relevant. Het onderwijs moet dus veranderen. Maar hoe? Op welke manier? Hoe ga je dit organiseren? En wat vraagt dat van docenten? Mensen opleiden binnen de organisatie waar ze werken is ook een uitdaging; hoe motiveer je mensen om te gaan leren? Wat moeten ze eigenlijk leren? En hoe doe je dat precies?

Inzicht en kennis als basis voor onze oplossingen

CINOP gelooft in gefundeerde oplossingen waar wetenschappelijke inzichten worden gecombineerd met de kennis en ervaring van onze adviseurs: gespecialiseerde professionals op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en L&D. We zijn trots op de kennis inzichten die we ontwikkelen en delen die graag met anderen. We zetten ons thought leadership in om anderen te helpen en om onderwerpen die we belangrijk vinden aan de juiste tafels te agenderen.

Op de vraag ‘zou je CINOP aanbevelen aan collega’s of relaties’ reageert 32% met een 9 of 10, 68% geeft een 8.’ (Bron: klantonderzoek eind 2020)

Expertisecentra: onderzoek en inclusie

CINOP heeft twee expertisecentra in huis. Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO), is expert op het gebied van onderzoek en kennisvraagstukken rondom (beroeps)onderwijs en leven lang ontwikkelen.

Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo zodat studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past. ECIO helpt ook werkenden die om wat voor reden dan ook moeite hebben met leren. Leren zonder belemmeringen dus.

Waar kunnen we je bij helpen?

We werken met en voor organisaties in onderwijs, overheid en bedrijfsleven. We hebben jarenlange ervaring in visieontwikkeling, advies, programma- en projectmanagement, training & teamontwikkeling, curriculumontwikkeling, data-analyse en onderzoek.

Klantcases

In de klantcases kun je voorbeelden vinden van hoe we voor onze klanten werken aan leren met impact.