Voor en met onderwijs, overheid en bedrijfsleven

We zijn strategisch partner van organisaties die voor de uitdaging staan om mensen te laten ontwikkelen, een leven lang. Al jaren zijn we direct betrokken bij de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Door deze ervaring en onze verbindingskracht zijn we in staat om leren met impact te realiseren. We zorgen voor integraliteit, voor toepasbare oplossingen, voor concreet resultaat. En dat is precies wat de maatschappij en onze partners, nu en in de toekomst, van ons vragen. We werken voor en met organisaties uit zowel het onderwijs, de overheid als het bedrijfsleven:

Onderwijs

Onze klanten zijn instellingen in het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en universitair onderwijs. We werken ook veel met en voor organisaties die betrokken zijn bij (beroeps)onderwijs zoals de MBO Raad, het NRO, BVMBO, de Onderwijsraad en Commissie Examens.

Wij waren erg tevreden over de inzet van CINOP. In korte tijd is het project adequaat en professioneel uitgevoerd

Fred Kuijpers – Defensie

Wij zetten ons in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen, onder meer samen met organisaties die betrokken zijn bij volwasseneneducatie zoals Stichting Lezen & Schrijven en Oefenen.nl. Vanuit global zijn we ook actief voor Internationale onderwijsinstellingen en sectororganisaties.

Bedrijfsleven

We ondersteunen bedrijven met complexe onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken maar ook ketenpartners zoals SBB, UWV, Leerwerkloketten en de SWbedrijven. Daarnaast zijn we vaak actief in projecten bij sectororganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties zoals de FNV en brancheorganisaties en scholingsfondsen.

Overheid

We werken voor diverse ministeries en gemeenten. Internationaal dragen we bij aan studies van het beroepsonderwijs voor CEDEFOP, OECD en de Europese Commissie.

Maatschappelijke onderneming

Stichting CINOP is een maatschappelijke onderneming. We willen eraan bijdragen dat iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen en mee kan doen in de maatschappij, nu en straks. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie voor onze klanten en partners te kunnen waarborgen.