Leercultuurscan: zicht krijgen op leercultuur en verbeteropties

O&O-fondsen en brancheorganisaties onderkennen het belang van een leercultuur. Maar wat houdt dat nu precies in, en hoe geef je leercultuur een plek in een branchebreed beleid voor een leven lang ontwikkelen, als ondersteuning en facilitering voor ondernemers en hun medewerkers?

De leercultuurscan van CINOP helpt in drie stappen om de leercultuur in organisaties en branches zichtbaar te maken en te versterken:

  • Spiegelen: een helder zicht op de leercultuur in de organisatie en mogelijke verbeterpunten.
  • Scherpstellen: een scherper zicht op hoe een leercultuur wordt ervaren en waar het versterkt kan worden.
  • Handelen: het opstellen en implementeren van een actieplan ter versterking van de leercultuur.

Door de leercultuurscan vanuit bijvoorbeeld een O&O-fonds aan te bieden en resultaten te monitoren is het op brancheniveau een waardevol instrument voor het opleidings- en ontwikkelingsbeleid: het levert zicht op of en hoe er sprake is van een leercultuur in de bedrijven en biedt de mogelijkheid om collectief gerichte ondersteuning te bieden in de ontwikkeling ervan. In de factsheet lees je hoe je de cultuurscan stapsgewijs in je organisatie kunt inzetten, en hoe je deze als O&O-fonds in samenwerking met CINOP kunt aanbieden.

Download hier de factsheet