Positieve leercultuur

Veel bedrijven investeren al veel en structureel in hun menselijke kapitaal. Nederland scoort goed in deelname aan (formele vormen van) opleiding of scholing. Het wordt nog beter als we er non- of informeel leren bij betrekken. In bedrijven wordt veel product- of diensten-gerelateerd getraind. En wat te denken van de informele ontwikkeling van kennis en kunde in de dagelijkse praktijk van miljoenen werkenden? Onderzoek toont aan dat:

  • Mensen in organisaties met een positieve leercultuur loyaler en meer tevreden zijn over hun werk;
  • Gemotiveerder zijn om zich te ontwikkelen;
  • Er een positieve samenhang tussen leren en (organisatie)prestaties is, zowel financieel als procesmatig.

Een positieve leercultuur vormt een basis voor betere prestaties, een betere (economische) positie van bedrijven en een sterkere employability van medewerkers.