Kort cyclisch her- en omscholen

Voor de coronacrisis werd de arbeidsmarkt gekenmerkt door grote tekorten aan vakkrachten in tal van sectoren zoals zorg, techniek en onderwijs. Zij-instromers zorgden slechts gedeeltelijk voor enige verlichting. Sectoren zagen zich genoodzaakt om nieuwe vakkrachten snel inzetbaar te maken. Als gevolg van de coronacrisis zullen naar verwachting vanuit een aantal sectoren, waaronder cultuur en horeca, grote aantallen mensen hun baan verliezen of deze al hebben verloren. Door zo snel mogelijk mensen kort cyclisch om-, her- of bij te scholen richting sectoren waar krapte heerst en werkgelegenheid is, kan langdurige werkloosheid worden tegengegaan.

We zien meer (nieuwe) online platforms voor leerproducten ontstaan. Fantastisch voor ontwikkelen en leren, maar het is niet altijd duidelijk wat de waarde is van deze trajecten voor de inzetbaarheid van nieuwe vakkrachten. De arbeidsmarkt is gebaat bij voldoende waarde en kwaliteit van wat er geleerd wordt. CINOP kan zorgen voor de juiste structuur, inhoud, kwaliteit én de waarde van her- en omscholingstrajecten. Op basis van erkende en beproefde methodes kunnen we sectoren helpen om werknemers stapsgewijs en gericht te laten groeien tot een volwaardige vakkracht. Graag vertellen we meer over onze werkwijze. Benieuwd? Laat het ons weten!