Doen we het goed of niet bij de ontwikkeling van onze exameninstrumenten? Dit is een belangrijke borgingsvraag voor de examencommissie. Het streven is dat de examens ten minste voldoen aan de algemene kwaliteitseisen. Dat ze dus valide, transparant en betrouwbaar zijn. Ook moet het instrumentarium aansluiten bij de kaders en visie van de eigen onderwijsinstelling. En ‘inspectieproof’ zijn. In deze training leren leden van de examencommissie exameninstrumenten vast te stellen en ontdekken zij of de examens voldoen aan interne en externe kwaliteitseisen en -standaarden. Op verzoek kan de training via blended learning worden ingestoken.

Inhoud

De deelnemers gaan aan de slag met voorbereidende opdrachten vanuit de examencommissie. Al dan niet met behulp van een Elektronische Leeromgeving (ELO). In de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Procesarchitectuur Examinering.
 • Inspectiestandaarden en kwaliteitseisen.
 • Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie in het gehele vaststellingsproces en diegene die betrokken zijn bij het vaststellen van examens.
 • Het vaststellen van een eigen exameninstrument: de proeve van bekwaamheid.
 • Het vaststellen van een eigen exameninstrument: theorie-examen (schriftelijke examens) en/of vaardighedenexamen.
 • Het vaststellen van overige exameninstrumenten: denk aan examens voor keuzedelen, portfolio etc..

Voor wie is de training?

Leden van de examencommissie / sub examencommissie die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen en vaststellen van exameninstrumenten. De training gaat over beroepsgerichte examens en is niet bedoeld voor vaststellers van taalexamens. Voor deze doelgroep bestaat een aparte training. Zie www.cinopacademie.nl.

Duur van de training

 • Voorbereiding (eventueel via de ELO), studiebelasting: circa 75 minuten.
 • 1 dag (met optioneel een verdiepingsdag waarbij kwaliteitsborging van het vaststellingsproces centraal staat; tegen meerprijs).

Kosten

€ 2.100,- per groep (maximaal 15 deelnemers), btw-vrij.
Indien de training via blended learning wordt ingestoken, bedragen de kosten:
€ 2.550,- (inrichten en begeleiding via ELO).

Wat levert het op?

Binnen de organisatie komt er meer inzicht in Inspectiestandaarden, geldende kwaliteitseisen en de eigen visie en kaders over beroepsgericht examineren. Dit verhoogt de kwaliteit van de examinering. Deelnemers kunnen het geleerde direct in de praktijk brengen en zo een bijdrage leveren aan een waardevol diploma voor de kandidaat. Aanbevolen wordt om via blended learning het professionaliseringstraject in te stappen. Dit levert meer leerrendement in vergelijking met alleen maar fysieke bijeenkomsten.

Werkwijze

Op verzoek wordt er gewerkt via blended learning:, deelnemers gaan via een ELO aan de slag gaan met voorbereidende huiswerkopdrachten. De ELO bevat ook een forum waarbij vragen en dilemma’s ingebracht kunnen worden. De trainer zal dan feedback geven.

Tijdens de bijeenkomst werken de deelnemers samen aan concrete, korte opdrachten. Idealiter is er vanuit de eigen examenorganisatie een ‘echte’ vaststellingsopdracht voor examens. De training begint met een theoretische inleiding en een verkenning van de kaders die er binnen de school zijn. Dit vormt de basis van waaruit de deelnemers het vaststellingsproces gaan uitvoeren. De trainer stuurt er zoveel mogelijk op aan dat aan het einde van de training concrete producten worden opgeleverd.

Nazorg

Na afloop evalueert de trainer met de deelnemers het leerproces en de opbrengst. Een overzicht van alle ingevulde evaluaties wordt teruggekoppeld aan de opdrachtgever.

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname, mits voldaan is aan het volgende:

 • Alle opdrachten voorafgaand aan de trainingsdag dienen ingeleverd te zijn.
 • De deelnemer is 100% aanwezig bij de fysieke bijeenkomst.

Wanneer er via de ELO is gewerkt dient ook een afsluitende kennisquiz gemaakt te worden en een reflectieverslag.

Wellicht ook interessant

Om de groei en ontwikkeling van de examencommissie leden die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van examens te borgen en te vergroten, bieden wij ook aan:

 • personal coaching van de vaststellers on the job;
 • screening van de door vaststellers vastgestelde examens inclusief verbeteradvies;
 • een intervisiebijeenkomst onder begeleiding van de betrokken trainer.

Contact

Neem contact op met 073-6800800 of e-mail naar trainingen@cinop.nl.