Vakmanschap

Door toenemende technologisering en informatisering verandert de arbeidsmarkt razendsnel. Geen enkele branche ziet er over 10 jaar hetzelfde uit. Banen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan, andere vaardigheden worden gevraagd, de kwaliteitseisen nemen toe en werknemers moeten hun vakbekwaamheid kunnen aantonen.

Over al deze ontwikkelingen zal elke branche en beroepsgroep goed na moeten denken. Hoe zorgt een branche voor goed opgeleide vakkrachten? Hoe kunnen deze mensen voldoen aan de beroepseisen van de toekomst? Hoe toon je hun vakbekwaamheid aan? Hoe borg je dat werknemers competent blijven?

Blijvend vakmanschap is een centraal thema in het ontwikkelen van (regionaal) arbeidsmarktbeleid, branche- en sectorplannen en toekomstvisies op beroepen. De focus van de dienstverlening van CINOP bij het het verbeteren van het vakmanschap ligt op:

  • sectoraal beleid en aanpakken voor de blijvende vakbekwaamheid van werknemers
  • inhoudelijke ontwikkeling van opleidings- en scholingsbeleid en prestatie-indicatoren
  • ontwikkeling van (branche-)kwalificatiestructuren en beroepscompetentieprofielen
  • beleidsonderzoek, monitoring en effectmeting van scholingsmaatregelen en middelen.

Scholing en loopbaan

CINOP is kennisexpert op het gebied van loopbaanontwikkeling van werknemers en de scholing van bepaalde beroepsgroepen. CINOP adviseert organisaties vanuit diverse sectoren en branches, zoals brancheorganisaties, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, sociale partners en beroepsverenigingen.

CINOP heeft al diverse organisaties begeleid bij scholing op loopbaanontwikkeling zoals de bouw & infra (Scholingsfonds Bouwnijverheid, Fundeon), technische installatie (OTIB), metaalbewerking (OOM) , grafimedia (FNV Kiem),  brandweer (BOR), apothekersbranche (SBA), pedicures (ProVoet),  pedagogen (NVO), inkopers (NEVI), actuarissen (AG) tot het beroepsgoederenvervoer (SOOB), de flexbranche (STOOF), de kraanmachinisten (ESTA), Vereniging Beroepsmakelaars, het uitzendwezen (ABU) en MKB Nederland.

Meesterschap

In bepaalde branches is zelfs sprake van de (her)invoering van de Meestertitel als bewijs van ultiem vakmanschap. Denk aan de meesterkoks. Maar meesterschap komt ook voor in typisch ambachtelijke sectoren zoals de parketbranche, patisserie en boulangerie. Niet voor niets adviseert de SER in ‘Handmade in Holland’ om de meestertitel opnieuw in te voeren. Zo kan het beroepsperspectief beter in beeld gebracht kan worden en krijgt vakmanschap meer aanzien. Al geruime tijd is CINOP Advies pleitbezorger van de meesterschapsgedachte en werken wij aan de implementatie van meestertitels.

Aanstekelijk onderwijs met vakwedstrijden

CINOP onderschrijft het belang én het plezier van vakwedstrijden voor de ontwikkeling van alle leerlingen en studenten naar goed vakmanschap en ontwikkeling tot meesterschap in hun professionele loopbaan.
CINOP werkt daarbij samen met WorldSkills Netherlands en partners in het vmbo en mbo. Wij zien de vakwedstrijden als een belangrijk en doeltreffend middel in de landelijke en regionale samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De publicatie ‘aanstekelijk beroepsonderwijs’ van Jos van Zwieten, managing consultant van CINOP, presenteert een aanpak voor breder en steviger gebruik van vakwedstrijden in het beroepsonderwijs. Tegen de achtergrond van de bestuursakkoorden in vo en mbo – als basis voor de verdere kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs – biedt de inzet van vakwedstrijden als kwaliteitsinstrument verrassend veel inspiratie en voordelen!