Onderzoekers in het (beroeps)onderwijs

0,8 - 1 fte
wo
3 - 5 jaar
Wil jij met onderzoek en kennisverspreiding een maatschappelijke bijdrage leveren in de onderwijswereld? Wil jij werken aan oplossingen met impact?

Wat doet ECBO?

ECBO is het expertisecentrum beroepsonderwijs van CINOP, waar onderzoek en kennisverspreiding plaatsvinden op het gebied van het (beroeps)onderwijs en leven lang ontwikkelen. Denk bij onderzoek en kennisvraagstukken aan professionalisering van docenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, in-, door- en uitstroom van leerlingen / studenten, inclusie- en diversiteitsvraagstukken, monitoring van (landelijk) beleid. We brengen onderwijsontwikkelingen en de effecten daarvan in beeld. Vanuit onze opdrachtgevers gaat ook in toenemende mate de aandacht uit naar de effecten van corona op het onderwijs, maar ook waar dit kansen biedt op innovatie. Door kennis uit onderzoek toepasbaar te maken en te delen, dragen wij bij aan het verbeteren en vernieuwen van (beroeps)onderwijs en een leven lang leren.

Wij doen zowel wetenschappelijk onderzoek als beleids- en praktijkgericht onderzoek voor tal van opdrachtgevers bij ministeries, NWO, NRO, uitvoeringsorganen en onderwijsinstellingen. We delen onze onderzoeksresultaten onder andere via workshops, presentaties en publicaties. Van oudsher ligt ons netwerk en doen we onze opdrachten vooral in het mbo, maar in toenemende mate in het vmbo/vo, hbo en wo. Ook werken we voor diverse platforms voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, overheden, sectororganisaties en kenniscentra. Vaak wordt onderzoek uitgevoerd in consortia met andere onderzoeksbureaus, lectoren, practoren en hoogleraren.

Alle onderzoekers die in dienst treden bij CINOP werken voor ECBO. Een deel van de huidige onderzoekers is tevens verbonden aan een van de multidisciplinaire adviesteams waardoor de verbinding tussen onderzoek-advies-implementatie stevig blijft. De multidisciplinaire adviesteams zijn georganiseerd rondom de kernthema’s van CINOP: toekomstgericht (m)bo, professionalisering van docenten en teams, innovatie, flexibilisering van het onderwijs, curriculumontwikkeling, toetsing en examinering, kwaliteitszorg en -borging, (digitale) basisvaardigheden, inclusie en diversiteit, datascience in het onderwijs, en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. De adviesteams bestaan uit onderzoekers, adviseurs en projectassistenten.

Bekijk de website Leren door onderzoek – ECBO voor meer informatie over ons onderzoek en video voor meer achtergrondinformatie over CINOP.

Wat ga jij doen?

Je gaat als onderzoeker in eerste instantie werken vanuit ECBO waar alle onderzoekers regelmatig bij elkaar komen voor overleg en hun eigen professionele ontwikkeling. Tevens wordt op basis van je expertise en belangstelling gekeken naar de bijdrage die je aan het praktijkgerichte onderzoek in de multidisciplinaire adviesteams kunt leveren. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van je onderzoekswerk, van offertestadium tot en met het opleveren van onderzoekrapportages en kennisverspreiding. Voor ECBO komen o.a. onderzoeksvragen binnen vanuit beleidsorganisaties die je via een gunningsproces weet binnen te halen. Hierin werk je samen met de collega’s van de tenderdesk en de financiële afdeling.

Als onderzoeker ben je thuis in één of meerdere van onze kernthema’s. Je kent de markt van het (beroeps)onderwijs, overheid en arbeidsmarkt als geen ander. Je werkt ook mee aan beleidsgericht onderzoek en onderzoeksvragen die vanuit ministeries van OCW, VWS, SZW (en soms EZ of BuZa) of het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) worden uitgezet. Op verzoek vanuit een marktteam kan praktijkgericht onderzoek voor een van de adviesteams tot de taken behoren.

Je bent een harde werker, je bent ondernemend en hebt een innovatieve werkhouding. Je schakelt gemakkelijk tussen de diverse projecten, inhoudelijk en financieel. Je bent bereid deel te nemen aan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelprogramma voor alle onderzoekers.

Je hebt veelvuldig contact met onze opdrachtgevers en bent dan ook regelmatig (online) op pad. Je werkt flexibel, bepaalt je eigen agenda en beschikt over professionele vrijheid om kansrijke projecten te ontplooien.

Verder:

 • ben je universitair geschoold in een van de sociale wetenschappen met een adequate basis van statistische en methodologische kennis en vaardigheden. Je bent bekend met de regels omtrent wetenschappelijke integriteit;
 • is het een pré als je gepromoveerd bent in één van de sociale domeinen. In dat geval heb je een aantal publicaties op je naam staan (mede vanuit je proefschrift).
 • heb je minimaal 3 tot 5 jaar relevante onderzoekservaring, bij voorkeur in het MBO veld of op inclusievraagstukken;
 • heb je ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek, met statistische analyse, data-analyse programma’s (Excel, SPSS, Access) en interpretatie van gegevens in relatie tot actuele vraagstukken in het beroepsonderwijs;
 • kun je zelfstandig projecten acquireren en uitvoeren in nauwe verbinding met de tenderdesk, relevante collega’s, consortiumpartners en stakeholders;
 • heb je ervaring in onderzoek en beleidsadvisering waardoor je weet wat er speelt in het onderwijs en bij onderwijsinstellingen;
 • heb je een vlotte pen om op professionele en inhoudelijk uitstekende wijze mee te schrijven aan onderzoekoffertes en tenders;
 • heb je goede communicatieve vaardigheden om in het gesprek met de beleidsmakers bij de overheidsinstanties CINOP-ECBO goed te kunnen vertegenwoordigen;
 • ben je in staat om zelfstandig een netwerk op of uit te bouwen mede uit naam van CINOP-ECBO;
 • ben je enthousiast met een gezonde dosis humor!

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende rol als onderzoeker bij ECBO en indien gewenst of van toepassing in een multidisciplinair team waarbij je gestimuleerd wordt je breed te ontwikkelen.
 • Je start in een contract voor bepaalde tijd met het oog op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij goed functioneren en positieve organisatieontwikkelingen.
 • Je salaris wordt ingedeeld op basis van opleiding en ervaring in schaal 11 of 12 (EUR 3.553 – EUR 5.403).
 • We hebben een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden: pensioenregeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering inclusief een tegemoetkoming, een tegemoetkoming in je ziektekosten, reiskostenvergoeding, flexibel werken, laptop, smartphone etc.
 • En natuurlijk hele leuke en professionele collega’s die ook tijdens het werk aandacht hebben voor elkaar.

Informatie en sollicitatie

Je sollicitatie, in de vorm van een motivatie én actueel CV, kun je tot 24 mei 2021 sturen naar sollicitatie@cinop.nl o.v.v. vacaturenummer 0921. Na de sluitingsdatum geven wij een reactie op je sollicitatie.

Over de inhoud van de vacature kun je contact opnemen met Thomas Lans, manager onderzoek (thomas.lans@ecbo.nl, 06-10533747) of met Hedvig Niehoff, directeur (hniehoff@cinop.nl, 06-27168604).

Planning: We hopen dat je bij ons kunt starten op 15 augustus of 1 september 2021.

De gespreksrondes vinden plaats tussen 31 mei en 24 juni. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze plaatsing stellen we niet op prijs.