Gespecialiseerd en praktijkgericht

Docenten, managers en leden van examencommissies hebben veel verschillende rollen en taken. CINOP draagt er aan bij dat ook zij hun leven lang kunnen leren. Onder andere door het volgen van een training, in een gemixte groep of juist met het eigen team. Door middel van onze trainingen verbeteren en verbreden medewerkers van mbo- en hbo- instellingen hun handelingsrepertoire. Dit merkt de student!

Maatwerk

De integrale professionaliseringstrajecten van CINOP bevatten vaak trainingsonderdelen. Bijvoorbeeld op het gebied van teamontwikkeling, kwaliteitsontwikkeling, (taal) examinering, of pedagogisch-didactisch handelen. Doorgaans ontwikkelen we deze training(en) met en voor de instelling. Hierbij maken we – indien dit passend is – gebruik van een aantal bestaande en beproefde trainingen of modules.

De vakkundige trainers, met veel eigen praktijkervaring, inzicht en (mensen)kennis krijgen zelfs de meest weerbarstige cursisten enthousiast!

Nadine Strydonck-Bogaert en Saskia Kerkhove – Scalda

Kenmerken van de CINOP Trainingen

  • Groepsgewijze, praktische professionalisering
  • Incompany bij de instelling (of open-inschrijving bij voldoende animo)
  • Praktisch, plezierig en interactief
  • Doelen, inhoud, vorm en duur worden bepaald in samenspraak met de opdrachtgever
  • Uitgangspunt is context en actualiteit van de groep
  • Oog voor ‘het grotere geheel’: de training is een middel – geen doel op zich
  • Professionele, zeer ervaren trainers met gedegen expertise

 

Tien voorbeelden van onze trainingen en modules

Hieronder enkele voorbeelden van (gestandaardiseerde) trainingen van CINOP, ter illustratie. Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden voor andere trainingen en/of maatwerktrajecten.

Training(smodule)Korte beschrijvingDuur (vanaf)
Algemeen
Het intervisiespel: persoonlijke effectiviteit voor docenten.Middels het intervisiespel ga je in een vertrouwde groep met elkaar in gesprek over casussen uit de praktijk. Een toevoeging voor elk traject, om hobbels en professionele vragen de baas te worden.0,5 dag. Of 1 dag incl. verdiepingsmodule
Thema: examinering
De examencommissie aan het werk.De examencommissie als geheel ontwikkelt zich als professioneel, onafhankelijk team dat in staat is de wettelijke taken op een goede en prettige manier uit te voeren.2 dagen
Examens of toetsen ontwikkelen en/of vaststellenPraktische training ‘on-the-job’ voor ontwikkelaars van examens of toetsen. Of voor (adviseur-) vaststellers van examens.1 dag
Assessor (mbo of hbo)/ Taalassessor MVT of taalassessor NLAssessoren scherpen hun kennis en vaardigheden aan om zo objectief en gelijkgericht mogelijk tot een onderbouwd oordeel te komen.1 dag
Toetsing en examinering van studenten met een functiebeperkingLeden van de examencommissie, docenten, studentendecanen et cetera leren hoe zij beter kunnen aansluiten bij studenten met een functiebeperking.0,5 dag
Thema: Onderwijsontwikkeling
Onderwijs ontwerpen op basis van Design ThinkingVia creatieve werkvormen, co-creatie en heldere design-stappen leren docenten prototypes te maken voor modern, doelgericht en uitdagend onderwijs5 dagen
Masterclass aanstekelijk onderwijs, méér doen met vakwedstrijden.Tips & tricks om vakwedstrijden breder toe te passen in het onderwijs. Doelgroep: docenten, onderwijsontwikkelaars, hr-functionarissen, mbo en vo.0,5 dag
Thema: 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo
Classroom Escape 21Een beleving om opgesloten te worden in een klas en alleen via de inzet van 21ste-eeuwse vaardigheden te kunnen ontsnappen.1 dag
Flexibel onderwijsCINOP biedt diverse modules aan om meer grip te krijgen het creëren van een gemeenschappelijk beeld over wat flexibel onderwijs is, op welke manier de flexibiliteit in het onderwijs vergroot kan worden en wat dit concreet betekent t.a.v. het WAT, WAAR, HOE en WANNEER er geleerd wordt. De FlexScan gebruiken we hierin als instrument om de ervaren en gewenste mate van flexibiliteit bij verschillende doelgroepen in beeld te brengen.Vanaf 1 dag

CINOP levert de door ons gevraagde kwaliteit, op maat gesneden waar mogelijk. Ik ontvang van de deelnemende docenten steeds positieve feedback over de kwaliteit én de inhoud!

Henriette de Haas – Summa College

Prijzen

Bovenstaande gestandaardiseerde trainingen / modules bieden wij aan voor een tarief van €2.100 per dag en/of €1.500,- per dagdeel (excl. reis- en eventuele verblijfkosten). De trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Inclusief onderwijs

Naast deze trainingen hebben we ook een professionaliseringsaanbod op het gebied van inclusief onderwijs.

Neem contact op voor meer informatie

CINOP | Annabel van der Aar

Annabel van der Aar