Leercultuurscan | In drie stappen zicht krijgen op de leercultuur en verbeteropties

Leercultuurscan cinop 2021 web

10 juni 2021

Voor werkenden moet er voldoende ruimte zijn voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Een goede leer- en ontwikkelingscultuur in een organisatie is daarvoor een belangrijke basis. De leercultuurscan van CINOP helpt je organisatie in drie stappen: door ‘spiegelen’, ‘scherpstellen’ en ‘starten’ maken we de leercultuur in organisaties zichtbaar en de mogelijkheden voor verdere versterking daarvan. Een positieve leercultuur vormt een basis voor betere prestaties, een betere (economische) positie van bedrijven en een sterkere employability van medewerkers.

Positieve leercultuur

Nederland scoort goed in deelname aan (formele vormen van) opleiding of scholing. In bedrijven wordt veel product- of diensten-gerelateerd getraind. Het wordt nog beter als we er non- of informeel leren bij betrekken. Onderzoek toont aan dat:

  • Mensen in organisaties met een positieve leercultuur loyaler en meer tevreden zijn over hun werk;
  • Gemotiveerder zijn om zich te ontwikkelen;
  • Er een positieve samenhang tussen leren en (organisatie)prestaties is, zowel financieel als procesmatig.

Waarom de leercultuurscan?

Organisaties onderkennen het belang van een leercultuur. Maar wat houdt dat nu precies in? En hoe geef je leercultuur een plek in een passend beleid voor een leven lang ontwikkelen, als ondersteuning en facilitering voor je medewerkers?

De leercultuurscan helpt in drie stappen:

  • Spiegelen: een helder zicht op de leercultuur in de organisatie en mogelijke verbeterpunten.
  • Scherpstellen: een scherper zicht op hoe een leercultuur wordt ervaren en waar het versterkt kan worden.
  • Starten: het opstellen en implementeren van een actieplan ter versterking van de leercultuur.

O&O-fondsen en brancheorganisaties

Voor O&O-fondsen is de leercultuurscan een waardevol instrument voor het opleidings- en ontwikkelingsbeleid op brancheniveau: het laat zien of er sprake is van een leercultuur binnen de bedrijven in de branche. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om collectief gerichte ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van een leercultuur.

Onderwijsinstellingen

De leercultuurscan is net zo waardevol voor onderwijsorganisaties. De scan geeft een goed beeld over hoe docenten en ondersteunend personeel tegen leren en professionaliseren aankijken. Vanuit dat perspectief kan gericht worden gewerkt aan interventies. En vanuit ‘practice what you preach’ helpen om een aantoonbaar lerende onderwijsinstelling voor studenten te zijn. Lees ook onze klantcase: ‘Inzet leercultuurscan startpunt voor professionalisering van medewerkers bij ROC’s’.

Meer weten?

Via de onderstaande button lees je meer over de leercultuurscan. Ontdek hoe je de leercultuurscan stapsgewijs in je organisatie kunt inzetten en hoe je deze als O&O-fonds of onderwijsorganisatie in samenwerking met CINOP kunt aanbieden.

Meer lezen