Instrumentkaart aanpak onderwijslogistieke vraagstukken in mbo-teams

Cinop overleg

19 juni 2019

Iedere onderwijsverandering is een onderwijslogistiek vraagstuk. Onderwijslogistiek gaat namelijk over het organiseren van het onderwijs in teams. Hoe organiseer je het aanbod van keuzedelen, maatwerk (versnellen, vertragen), een brede opleiding of bijvoorbeeld hybride onderwijs? Onze ervaring is dat teams vaak te snel in oplossingen denken alvorens het probleem te onderzoeken. Het gevolg hiervan is, dat de uitgevoerde oplossing in het team achteraf niet het antwoord blijkt te zijn op het probleem. Zonde van de tijd en energie! We reiken een handvat aan om dergelijke vraagstukken in teams op te pakken.

Onderwijslogistiek

We benaderen onderwijslogistiek vanuit een ketenbenadering, waarbij alle processen elkaar beïnvloeden en direct of indirect ondersteunend zijn aan het onderwijs dat in de klas wordt aangeboden. Dit geeft aan dat onderwijslogistieke vragen complexe ketenvraagstukken zijn om op te lossen. De Special Interest Group (SIG) Onderwijslogistiek heeft een gemeenschappelijke taal ontwikkeld om het gesprek te voeren over onderwijslogistiek en heeft dit visueel weergegeven in het Honingraatmodel. Dit helpt om eenzelfde taal te spreken.

Welke stappen zijn er?

In teams gebruiken wij de aanpak om de onderzoekende aanpak samen met docenten te structureren en vereenvoudigen (zie afbeelding). De aanpak bestaat uit zes stappen: van contextanalyse en probleemanalyse (In welk licht plaatsen we het probleem? Welke bronnen geven informatie over het probleem? Wat is de onderzoeksvraag? Et cetera) tot aan het delen van het advies. Naar de uitspraak van Einstein ‘If I had an hour to solve a problem, I’d spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solutions’ ligt de nadruk op het doorgronden van het probleem. Mogelijke oplossingen zullen hierna relatief eenvoudig volgen. De aanpak bevat de denkstappen die teams in staat stellen om gerichte plannen te maken voor het oplossen van onderwijslogistieke vraagstukken.

21ste-eeuwse vaardigheden

Logistieke vraagstukken oplossen vragen nadrukkelijk om 21ste-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Binnen de 21ste-eeuwse vaardigheden worden deze als denkvaardigheden beschouwd. Hoewel deze vaardigheden steeds vaker op de agenda staan voor de ontwikkeling van studenten, zijn deze vaardigheden minstens zo belangrijk voor docenten. Bij het oplossen van onderwijslogistieke vraagstukken zijn meerdere oplossingen mogelijk en ligt de nadruk op de analyse naar de beste oplossing binnen de begrenzing van randvoorwaarden. De aanpak symboliseert het continue stellen van scherpe kritische vragen en het innemen van verschillende perspectieven. Het gaat om het belichten van het vraagstuk vanuit het perspectief van de student, het team en de organisatie. We noemen dit ook wel het pendelen tussen perspectieven en zien dit als hulpmiddel om het vraagstuk te doorgronden.

Meer lezen over het professionaliseren van (docenten)teams binnen onderwijsinstellingen?