FlexScan: waar staat je school?

12 juni 2019

De FlexScan geeft antwoord op onder meer de volgende vragen:

 • Wat is de ambitie van de school en de opleiding met betrekking tot flexibel onderwijs?
 • Gezamenlijk beeld over flexibilisering: komt de door docenten, studenten en het werkveld ervaren flexibiliteit overeen met de ambitie van instelling en opleiding?
 • Verkenning van het vervolg: wat is een passende route of vervolgaanpak om het onderwijs meer studeerbaar en flexibel te maken?
 • Hoe kun je met beleid o.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) aansluiten bij onderwijsinnovatie voor de lange termijn? Welk ontwikkelscenario van de FlexScan past het beste bij intake op maat en gepersonaliseerde (inhaal)routes? Hoe speel je met de intake zo goed mogelijk in op vraagstukken over doorstoom ?
 • De verandervraag: Hoe kom je van de huidige naar de gewenst situatie? Hoe organiseer je “de verbouwing terwijl de winkel open is”?

In onze praktijkvoorbeelden lees je meer over de toepassing van de FlexScan:

Lees ook de resultaten van de landelijke Monitor FlexScan mbo schooljaar 202-2021. Met trends, ontwikkelingen en verschillen in ambities tussen scholen, doelgroepen en sectoren.

FlexScan: waar staat jouw school?

De roep om meer vernieuwing in het (hoger) onderwijs neemt toe: meer flexibiliteit, gepersonaliseerd onderwijs, beter inspelen op behoeften en kenmerken van lerenden én het bedrijfsleven. Om het hbo hierbij te ondersteunen heeft CINOP, in samenwerking met enkele hogescholen, de FlexScan ontwikkeld. De FlexScan van CINOP is ontwikkeld op basis van het onderzoek van de commissie Maatstaf en helpt onderwijsinstellingen te komen tot weloverwogen besluitvorming over flexibilisering van onderwijs. De FlexScan kan op team-, sector- en/of organisatieniveau worden afgenomen en levert (letterlijk) een beeld op van de huidige situatie, ambitie, visie en toekomststrategie rondom het flexibiliseren van het onderwijs. Dit biedt enerzijds inzicht en de aanleiding voor een constructief gesprek over de mate van flexibilisering. Daarnaast biedt het handvatten voor de ontwikkeling en een startpunt voor de implementatie en ontwikkelaanpak. De scan zoomt in op zeven aspecten:

 • Informatievoorziening & voorlichting
 • Intake
 • Onderwijsleeromgeving
 • Professionals
 • Toetsing & beoordeling
 • Diploma’s & certificaten
 • Bedrijfsvoering

Deze aspecten zijn weer opgebouwd uit diverse aandachtspunten (bijv: tijd, plaats, vormgeving, betrokkenheid, rolverdelingen, etc.).

Infographic, resultatenworkshops en training

De FlexScan zetten we uit onder docenten, stafmedewerkers, directie en bestuur. Ook studenten kunnen deelnemen. De samenhang van aspecten en de ontwikkelfase waarin het team of de instelling zit, zijn bepalend voor de interpretatie van de resultaten. Die lichten we toe met behulp van een rapportage, een infograpic, resultatenworkshops met aanbevelingen en training. Zodat er concrete handvatten zijn om verder mee aan de slag te gaan.

Context

Hoe breed gedragen de roep om flexibilisering ook is, voor veel onderwijsinstellingen is de vormgeving hiervan nog een lastige opgave. Zeker als bedacht wordt dat de diversiteit binnen de doelgroep studenten en volwassen leerders alsmaar toeneemt. Denk aan sociaal culturele verschillen, reeds opgedane (werk)ervaringen, persoonlijke leerstrategieën, thuissituatie, etc. De kans om hier succesvol stappen in te zetten is vele malen groter alle betrokkenen een gedeeld beeld hebben over het waarom en wat flexibilisering van onderwijs moet opleveren.

Flexibel onderwijs is onderwijs dat in staat is zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden (diversiteit doelgroep, behoefte werkveld, team en organisatie) en verschillende mogelijkheden biedt in het wat, waar, wanneer, en hoe er geleerd wordt, leidend tot een erkend diploma of certificaat.

Onze definitie van flexibel onderwijs

Flexibiliseren van onderwijs kan voor veel partijen wat opleveren:

Opbrengst
ArbeidsmarktMeer tevredenheid bedrijfsleven dat: * starters direct in kan zetten * zittende medewerkers efficiënt kan ‘opscholen’
StudentenHogere tevredenheid studenten, die gemakkelijker kunnen studeren door aanpassing op hun behoeften en mogelijkheden.
OnderwijsUitval en vertraging vermindert en docenten krijgen meer professionele ruimte.

Voorbeeld score:

Op basis van deze aspecten ontstaat een onderbouwd beeld van hoe flexibel uw onderwijs is. Is er sprake van:

 • Standaardprogramma
 • Standaardprogramma + individueel maatwerk
 • Leerarrangement
 • Gepersonaliseerde leerroute

Geïnteresseerd in de FlexScan?

De FlexScan is een laagdrempelig en eenvoudig te gebruiken instrument dat u op team-, sector- en/of organisatieniveau binnen uw schoolorganisatie in kunt zetten. In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is ook een deeltijd-variant van de FlexScan ontwikkeld rondom de pilots flexibilisering HO.

Meer lezen over flexibel onderwijs?

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen