Curriculumontwikkeling: routekaart en stappenplan

Cinop routekaart

13 januari 2020

Ontwerpvraagstukken in het onderwijs komen in vele vormen en maten voor. Het CINOP stappenplan of de routekaart voor curriculumontwikkeling helpen je om dit proces vorm te geven.

Je visie als drijfkracht

Wat betekent goed onderwijs voor je onderwijsinstelling? De (opleidings)visie geeft vaak aan wat je voor de studenten en het werkveld in de regio wilt betekenen, welke ambities je hebt en hoe de opleiding van meerwaarde is voor de student. Denk bijvoorbeeld aan het vormgeven van een hybride leeromgeving of flexibel onderwijs voor meer maatwerk. Visievorming is daarom ook onderdeel van het ontwerpproces; het is richtinggevend en biedt houvast voor het (her)ontwerpen van het onderwijs. Wij zien dat scholen uiteenlopende redenen hebben om hun visie aan te scherpen of de vertaling van hun visie naar het onderwijs te verbeteren. Deze redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Het verhogen van de tevredenheid en/of motivatie van studenten;
  • Een betere aansluiting met (andere) doelgroepen voor meer instroom;
  • Versterken van de aansluiting op het beroep en de arbeidsmarkt;
  • Modernisering van de onderwijsorganisatie (incl. kostenreductie);
  • Hogere diplomarendementen;
  • Of een krachtigere profilering van de opleiding of school.

Hulp bij het ontwerpproces

Het stappenplan en de routekaart voor curriculumontwikkeling kun je inzetten om het gesprek over het ontwerpproces te faciliteren, ook gedurende het ontwerpproces. Deze instrumenten helpen om op een krachtige manier het ontwerpproces vorm te geven. Ze geven niet alleen aan welke stappen je kunt verwachten, maar ook de manier waarop je die stappen met elkaar doorloopt om zo tot een optimaal resultaat te komen. Net als met iedere verandering in het onderwijs, is het belangrijk om het proces vanuit een projectmatige benadering in te steken.

Stappenplan of routekaart?

De keuze voor één van de twee hulpmiddelen is afhankelijk van de visie op veranderen van betrokkenen. Het stappenplan geeft meer structuur aan het proces terwijl de routekaart ruimte laat voor een meer organische aanpak. Het stappenplan biedt bijvoorbeeld voor teams met minder ontwerpervaring meer houvast. In het kort doorloop je de volgende stappen:

  • Wat is de aanleiding voor het ontwerpproces? Welke impact wil je uiteindelijk maken en voor wie?
  • Welk hulpmiddel (stappenplan vs. routekaart) zal het ontwerpproces het beste ondersteunen?
  • Wat is jullie startpunt? Bepaal samen de volgordelijkheid van de te doorlopen stappen.
  • Concretiseer de stappen in een projectaanpak. Vergeet niet het cyclische karakter van het ontwerpproces mee te nemen in je aanpak!

Meer lezen over curriculumontwikkeling en flexibel onderwijs?

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2