Whitepaper: Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

Whitepaper Leven Lang Ontwikkelen ná de crisis

04 juni 2020

In onze white paper Leven Lang Ontwikkelen (LLO) ná de crisis schetsen we mondiale en nationale trends en de invloed daarvan op LLO. Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving en dus ook op LLO. We zien in het bedrijfsleven en in het onderwijs veel creativiteit ontstaan. Noodzakelijke maatregelen worden getroffen om alle uitdagingen het hoofd te bieden.

CINOP helpt graag bij alle uitdagingen rondom een LLO. Heb je naar aanleiding van deze whitepaper vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Neem gerust contact op voor meer informatie

Gerelateerde artikelen

Onderwijskundige vragen over online leren? Bel de CINOP Helpdesk

Ontwikkelen van een branchekwalificatiestructuur voor Omgevingsdienst NL

Landelijke peiling Invloed van corona op Leven Lang Ontwikkelen | Waar loopt jouw organisatie tegenaan?