White Paper Leven Lang Ontwikkelen

Lees meer over de inzichten van CINOP over Leven lang ontwikkelen

10 mei 2019

Nederland werkt aan een doorbraak voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit is nodig om het hoofd te bieden aan de snelle ontwikkelingen en de positie als topeconomie te waarborgen. De behoefte aan werkbare oplossingen is groot. De zoektocht is in volle gang. Belangrijkste vragen: hoe maken we die sterke en positieve leercultuur? Hoe stimuleren we de eigen regie van mensen op hun ontwikkeling? En waar zijn de ‘best practices’ waar we mee verder kunnen?

De adviseurs en onderzoekers van CINOP zijn sterk betrokken bij dit onderwerp. Omdat we opdrachten uitvoeren voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs die direct of indirect relevant zijn voor LLO. In het white paper Leven Lang Ontwikkelen delen we onze visie op de elementen van LLO die er écht toe doen. Een verkorte versie van het white paper kun je direct downloaden op deze pagina.

Download