Vindt de sleutel voor de klas van morgen

Sleutelklasvanmorgen

28 mei 2018

Aan aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden binnen het beroepsonderwijs ontbreekt het niet de afgelopen tijd. Vaardigheden als kritisch denken, samenwerken en ondernemendheid zijn misschien niet nieuw, maar wel anders dan 50 jaar geleden. En door veranderingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving worden deze vaardigheden steeds belangrijker.

Deze toekomst vraagt van studenten dat ze sneller kunnen wisselen van baan, zich blijven ontwikkelen en kunnen participeren in een samenleving die steeds minder zekerheden kent.

Pedagogisch en didactisch handelen

Classroom Escape21 helpt om na te denken over wat 21ste-eeuwse vaardigheden inhouden, te reflecteren op docentschap en pedagogisch en didactisch handelen. Daarnaast is het belangrijk om als school gericht te kijken naar ontwikkelingen in de eigen regio en om na te denken over hoe studenten toekomstbestendig kunnen worden opgeleid.

CINOP en ecbo denken met scholen mee hoe zij hierin keuzes kunnen maken bij vraagstukken rondom professionalisering, inrichting van het onderwijs en innovatie.

Juist een aanpak met een goede onderlinge afstemming tussen deze vraagstukken is nodig om studenten goed voor te bereiden op de toekomst.

Lees het complete artikel dat is gepubliceerd in het Vakblad Profiel, uitgave april 2018, nummer 4.

Download