Rapport Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Laaggeletterdaanpak

13 november 2018

Dankzij de gelden vanuit het programma Tel mee met Taal en het commitment van de drie gemeenten zijn gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar drie projecten over het verbeteren van de aanpak van laaggeletterdheid systematisch  uitgevoerd, gevolgd en beschreven door een algemeen projectleider, een onderzoeker vanuit CINOP en drie lokale projectleiders vanuit de deelnemende gemeenten. De werelden van de gemeente en laaggeletterden zijn zeer verschillend.
Laaggeletterden zijn vaak kwetsbaar, afhankelijk van regelingen met weinig vertrouwen in de overheid, terwijl de dienstverlening van de gemeente vaak verkokerd is en professionals handelingsverlegen zijn. De gemeenten Amsterdam, Smallingerland en Enschede zijn in de periode november 2016 tot juni 2018 gericht op zoek gegaan naar mogelijkheden om de doelgroep Nederlandstalige laaggeletterden beter te bereiken en hun lokale aanpak van laaggeletterdheid te verbeteren.Het complete rapport is via de downloadlink hieronder volledig te downloaden. Download hier de factsheet met de bevindingen van drie gemeentelijke pilots in de aanpak van laaggeletterdheid.

Auteurs

Annemarie Groot & Paul Steehouder, m.m.v. Maartje van de Beek, Wouter Heijne en Gonneke Bennes.

Download

Gerelateerde artikelen

Hoe scholen we effectief 120 miljoen mensen om/bij? (binnen drie jaar)

Persbericht: unieke gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden