Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen | aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt studenten+

Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen
Quickscan WerkLab Rijk van Nijmegen

02 maart 2020

Veel studenten met een ondersteuningsbehoefte (studenten+) ervaren moeilijkheden bij de voorbereiding op en overgang van studie naar stage en arbeidsmarkt. Hoe los je dat duurzaam op? WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en UWV hebben dit met tijdelijke middelen opgepakt door de inzet van ‘jobfinders’ bij ROC Nijmegen, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Radboud Universiteit Nijmegen. CINOP/ECIO voerde een quickscan uit voor een concreet handelingsperspectief voor de onderwijsinstellingen, WerkBedrijf, UWV en werkgevers van bedrijven en instellingen.

Handelingsperspectieven

De bij het WerkLab aangesloten partijen doen al veel, maar willen het nog beter doen. Daarnaast wordt nu in veel gevallen met tijdelijke, regionale middelen een oplossing geboden. Met de quickscan wordt duidelijk wat goed gaat, wat kan worden gedeeld of verbreed en wat de aandachtspunten en witte vlekken zijn, waar op ingespeeld kan worden.

In de rapportage schetsen we de belangrijkste knelpunten en kansen voor de partijen als het gaat om structurele en duurzame oplossingen. Deze kansen en knelpunten zijn ook vertaald naar een concreet handelingsperspectief. Waarbij geldt dat onderwijsinstellingen divers zijn en niet alle knelpunten voor alle onderwijsinstellingen gelden.

Studenten met een ondersteuningsbehoefte

Onder studenten met een ondersteuningsbehoefte (studenten+) verstaan we studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte. 30% van de studenten in het hbo en wo en 40% van de studenten in het mbo is student+.[1] Ongeveer een derde van deze studenten wordt tijdens de studie belemmerd door hun functiebeperking.[2]

Aan de slag met de quickscan

Wil je ook voor je organisatie zicht op de kansen, knelpunten, mogelijkheden en oplossingen voor een betere ondersteuning van studenten+ ter voorbereiding op en overgang van studie naar stage en arbeidsmarkt?

[1] JOB-monitor 2018; ResearchNed in opdracht van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs

[2] Broek, A. van den, M. Muskens en J. Winkels (2013). Studeren met een functiebeperking 2012. De relatie tussen studievoortgang, studieuitval en het gebruik van voorzieningen. Eindmeting onderzoek ‘Studeren met een functiebeperking’. ResearchNed/ITS Nijmegen in opdracht van Min OCW.

Gerelateerde items

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren