Interne communicatie bepaalt het succes van de examenorganisatie

Knipsel(1)

04 mei 2018

Examencommissies hebben de laatste jaren een meer borgende rol gekregen: meer aansturen en minder uitvoeren. Onderwijsteams hebben meer taken gekregen en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van examinering.

Deze veranderingen hebben gezorgd voor een duidelijkere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Als we kijken naar interne communicatie over examinering, is vaak van duidelijke taken geen sprake.

Wilt u ook een goede interne communicatie in uw examenorganisatie?

  • Selecteer dan eerst relevante informatie en verspreid deze.
  • Maak bij de verspreiding onderscheid tussen informatie- en kennisdeling.
  • Let bij de keuze voor het communicatiemiddelen op het doel dat je beoogt te bereiken bij het verspreiden ervan.

Bent u benieuwd naar de succesfactoren? Lees dan het artikel dat CINOP schreef met leden van de examencommissie. Het artikel is gepubliceerd in het vakblad Profiel, uitgave nr. 3 van 2018.

Meer informatie

Bent u betrokken bij de uitvoering van examinering en heeft u advies nodig? Wij helpen u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Download