Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep

Mbo beroepsbeeld

11 april 2019

Geïnspireerd door ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs hebben de BVMBO en het Kennispunt Opleiden in de School van de MBO Raad gewerkt aan de ontwikkeling van een beroepsbeeld voor de docent mbo. In dat beroepsbeeld worden verschillende rollen en niveaus onderscheiden waarmee een landkaart wordt gecreëerd die gebruikt kan worden voor het maken van loopbaankeuzes door docenten en het ondersteunen hiervan.

Naast o.a. docenten en lerarenopleiders was ook CINOP-collega Linda Medendorp als projectleider betrokken.

Doel van het conceptueel raamwerk

Het ontwikkelen van een beeld dat draagvlak heeft en herkend wordt vanuit verschillende perspectieven. Daarmee worden de ontwikkelingsmogelijkheden in het beroep van mbo-docent inzichtelijk gemaakt en ontstaat een gemeenschappelijke taal over docentschap in het mbo. Dit helpt het verdere gesprek over doorlopende leer- en loopbaanlijnen van mbo-docenten.

Leer meer over het beroepsbeeld mbo op de website  Platform Samen opleiden en professionaliseren

In maart 2019 verscheen het artikel ‘Docent in het mbo: een dynamisch en veelzijdig beroep’ in het vaktijdschrift Profiel:

Download