Beroepsonderwijs: passend, effectief, onderwijs van hoge kwaliteit

Passendeffectief

01 oktober 2018

De start van het nieuwe mbo-jaar was de aanleiding van dit artikel waarin Huub Dekkers, algemeen directeur van CINOP, vertelt over zijn visie op de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs.

Huub Dekkers gaat in op de impact van trends en omgevingsfactoren die bepalend zijn voor de snel veranderende samenleving. Hij vertelt over de kansen en mogelijkheden voor het mbo om te anticiperen op deze veranderingen. En de steeds grotere rol die is weggelegd voor werkgevers uit de regio voor de leerpraktijk van studenten. Ook gaat Huub Dekkers in op het belang van internationalisering om jongeren voor te bereiden op een maatschappij die globaliseert.

Lees het gehele artikel over de belangrijke ingrediënten waarmee we samen kunnen zorgen dat ons onderwijs klaar is voor de toekomst. Want het zijn de mbo’ers die onze samenleving draaiende houden.

Het artikel is geplaatst in het magazine SchoolManagement, uitgave 27 september 2018

Download

Duurzamer onderwijs – trends en ontwikkelingen | Artikel vakblad Profiel

KOMPAS21 helpt studenten Zone.College-studenten met reflecteren