Anderhalvemeteronderwijs in tijden van corona

25 mei 2020

Welke lessen kunnen we leren van flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs?

In de afgelopen maanden publiceerden we zes Flexpraktijken vanuit het mbo, hbo en werkgevers:

De snelheid waarmee het onderwijs in de afgelopen maanden is veranderd is indrukwekkend. Digitaal lesgeven op afstand is de norm geworden. Iedere onderwijsinstelling heeft ervaren wat dit betekent en wat de voordelen en de beperkingen zijn. We zien duidelijke parallellen tussen de implementatie van flexibel onderwijs vóór corona en de implementatie van onderwijs in de huidige anderhalvemetereconomie. Welke lessen uit de flexibiliseringspraktijken van voor de coronacrisis zijn toepasbaar in de situatie waarin we ons nu bevinden? Download de samenvattende bijdrage van de zes gepubliceerde Flexpraktijken met hierin de lessen die we kunnen leren van flexibiliseringspioniers in het beroepsonderwijs.