Aan de slag met verbeteren PTA’s

21 oktober 2019

PTA’s in het voortgezet onderwijs: hot item

Steeds vaker krijgen wij verzoeken binnen van middelbare scholen om hun programma’s voor toetsing en afsluiting (PTA’s) te screenen: te controleren of de dekking van eindtermen voldoet aan de kwaliteit en het beleid van de VO-school. Hierbij vallen bepaalde zaken op.

De adviseurs en onderzoekers van CINOP hebben ruime ervaring met visievraagstukken, het screenen van PTA’s en het trainen van docenten. We denken graag mee. We kunnen helpen met:

  • Schoolexamenbeleid: ondersteuning bij het vormgeven van visie en beleid op toetsing en examinering.
  • Kwaliteitsborging schoolexaminering: begeleiding bij het inrichten van de examenorganisatie. Check op de naleving van procedures en producten, bijv. PTA’s.
  • Deskundigheidsbevordering: docenten en leden van de examencommissie professionaliseren ten aanzien van hun taken en verantwoordelijkheden bij examinering.

Download het artikel met tips & tricks over hoe je het PTA gedegen vorm kunt geven en hoe de school zelf met het schoolexamenbeleid aan de slag kan gaan.

Download