Professionaliseringsaanbod handicap en studie

Expertisecentrum handicap + studie (h + s), onderdeel van CINOP, ontwikkelt en implementeert samen met stakeholders innovatieve en praktische oplossingen voor inclusiever onderwijs. Onderwijs waaraan zoveel mogelijk verschillende studenten kunnen meedoen en waarin bijzondere aanpassingen steeds minder nodig zijn. Zodat jongeren met een beperking succesvol kunnen studeren binnen een opleiding van hun keuze.

Ons professionaliseringsaanbod bestaat uit verschillende studiedagen, bijeenkomsten en workshops over allerlei onderwerpen. Zowel inhoudelijk op het gebied van verschillende functiebeperkingen alsook over verschillende thema’s. Incompany-aanbod is altijd mogelijk.

Het aanbod richt zich op studentendecanen, docenten, examencommissieleden, medewerkers kwaliteitszorg en andere (onderwijs)professionals.

De kosten bedragen € 235,- per persoon per dagdeel en € 325,- per persoon voor een hele dag bij de inzet van één trainer, maximaal 15 deelnemers (btw-vrij). Voor de studiebijeenkomst van een dag die door 2 begeleiders wordt verzorgd geldt een tarief van € 500,- per persoon.

Incompany mogelijkheden

Studiebijeenkomsten kunnen ook incompany worden aangeboden, zowel in het hoger onderwijs als middelbaar beroepsonderwijs. De kosten voor een standaard studiebijeenkomst zijn € 2.100,- voor een dag en € 1.500,- voor een dagdeel per groep (maximaal 15 deelnemers, één begeleider).

Workshops

Naast deze studiebijeenkomsten verzorgt handicap + studie ook korte workshops over diverse thema’s als studeren met psychische klachten, dyslexie en dyscalculie, effectief communiceren met studenten met een autismespectrumstoornis.

Online of blended cursus toegankelijk onderwijsgeven

Ook is er een online cursus over toegankelijk onderwijsgeven aan studenten met een
functiebeperking. Een blended variant van deze online cursus kan incompany verzorgd worden.