Veranderkracht

We begeleiden teams in het realiseren van de ambities van scholen om blijvend sterk beroepsonderwijs te realiseren in de regio. Veranderkracht is nodig om goed te kunnen blijven inspelen op de veranderingen die op de teams afkomen. Door het versterken van het lerend vermogen zijn teams in staat zijn om kwaliteitsbewust en met plezier in te spelen op veranderingen. Daarnaast versterkt het het vakmanschap van teamleden en zorgt het voor een juiste balans tussen werkplezier en werkdruk.

Hoe kunnen wij helpen?

Wij ondersteunen scholen bij het creëren van de benodigde condities in het management, de ondersteunende staf en de faciliterende systemen ten behoeve van de teams. Wij sluiten aan op wat leeft in de teams en de kwaliteit die er is. We stimuleren de professionele ontwikkeling in teams. Dit doen we bijvoorbeeld met:

  • (Team)trainingen;
  • Praktijkgericht onderzoek;
  • Impactmetingen.

Meer weten?