Onderwijs van de toekomst

Studenten worden in het beroepsonderwijs opgeleid van jonge burger tot beginnend beroepsprofessional. We werken en leven in de 21ste eeuw. Maar leren we ook op een 21ste-eeuwse manier? We zien dat scholen de inhoud en vorm van onderwijs veranderen om wendbaar te blijven.

Onze aanpak

Bij CINOP en ECBO – onderdeel van CINOP –  werken we aan professionalisering en onderwijsinnovaties met docenten, onderwijsteams, management in samenwerking met het werkveld. Zo houden we ons bijvoorbeeld bezig met formatief handelen.

We zijn gespecialiseerd in het inrichten van  hybride leeromgevingen en het integreren van brede vorming in het onderwijs. In het beroepsonderwijs komt die brede vorming terug in 21ste-eeuwse vaardigheden.

Ook houden wij ons intensief bezig met vraagstukken rondom het thema doorlopende leerlijnen. In het bijzonder vertaalt zich dit in projecten op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), studiekeuze en studieloopbaanbegeleiding (SLB).

Meer weten?

Bekijk onze klantcases en methoden om toekomstgericht onderwijs vorm te geven.

Of neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.