Professioneel vakmanschap in het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs heeft de uitdagende opdracht om, in samenwerking met de regio, studenten voor te bereiden op werk, een goede plek in de samenleving en een leven lang ontwikkelen. Dit vraagt om eigentijds en aantrekkelijk onderwijs met een professionele leercultuur. De kwaliteit van onderwijs hangt direct samen met de kwaliteit van de school als organisatie. Binnen de organisatie werken professionals met elkaar samen, delen kennis, reflecteren en onderzoeken de kwaliteit om deze voortdurend te verbeteren.

Thema’s:

We hebben bij scholen expertise op diverse actuele thema’s met langdurige onderzoek-, advies- en veranderkundige trajecten zoals:

Integrale aanpak

CINOP adviseert en begeleidt het beroepsonderwijs bij professionalisering. Samen met scholen zorgen we dat kwaliteit en innovatie van het onderwijs hand in hand gaan. Onze aanpak is integraal. We bekijken vraagstukken vanuit organisatie-, kwaliteits- en innovatieperspectief. We realiseren duurzame kwaliteitsverbetering voor scholen, op meerdere niveaus en thema’s.

Impact

Vanuit onze jarenlange inhoudelijke expertise zorgen we voor inbedding van kwaliteit in team- en organisatieprocessen. We monitoren en onderzoeken de resultaten, zodat de impact echt zichtbaar wordt.