Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. De verwerking zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende (privacy)wet- en regelgeving.

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij
verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt,
worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het emailbericht verwijderd.
  • Nieuwsbrief: je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen.Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).
  • Marketingdoeleinden: Iedere mailing bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen bij de uitvoering van je professionele activiteiten. De inhoud heeft betrekking op activiteiten en (inter)nationale ontwikkelingen en zijn alleen werkgerelateerd.

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (AVG@cinop.nl)
bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de AVG.