Onze mensen Directie & raad van toezicht

De bestuurder van de overkoepelende Stichting CINOP – ecbo is Huub Dekkers

De heer H. (Huub) Dekkers

Bestuurder

Benoemd sinds

1 juni 2017

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen Wij zijn JONG (Jeugd Ontwikkeling Nederland Groep) – Bezoldigd
  • Lid Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt VNO-NCW Brabant Zeeland – Onbezoldigd
  • Lid Maatschappelijke Adviesraad TiSEM (Tilburg School of Economics and Management (TiU)) – Onbezoldigd
  • Lid Raad van Bijstand TSR VIDAR – Onbezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht Biezonderwijs – Bezoldigd
  • Board member van de ASML foundation – Onbezoldigd
  • Lid Raad van Toezicht HAN – Bezoldigd

Mevrouw E. (Ellen) Hanselman

Directeur

Benoemd sinds

1 april 2018

De heer T. (Ton) Geerts

Directeur

Benoemd sinds

1 februari 2021

Mevrouw H. (Hedvig) Niehoff

Directeur

Benoemd sinds

1 februari 2020

Mevrouw L. (Liesbeth) Mosselman

Bestuurssecretaris

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie van de overkoepelende stichting. Deze bestaat uit de volgende leden (per 4 september 2019):

De heer drs. L. (Bert) VerveldVoorzitter RvT (sinds 1 september 2019)
Benoemd sinds1 januari 2018
HoofdfunctieVoorzitter CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
NevenfunctiesLid External Advisory Board on Internationalisation van de Universität Göttingen (onbezoldigd)
Voorzitter bestuur Amsterdam Research Institute of Arts and Science (onbezoldigd)
Lid stuurgroep Amsterdam Creative Industries Network (onbezoldigd)
Lid Auditcommissie Vereniging Hogescholen (onbezoldigd)
Aftredend per31 december 2021 (einde eerste termijn)
Mevrouw mr. M. (Marjolein) ten HoonteVicevoorzitter
Benoemd sinds1 januari 2017
HoofdfunctieDirecteur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland
NevenfunctiesBestuurslid Stichting Management Studies (onbezoldigd)
Commissie arbeidsmarkt politiek VNO/NCW (onbezoldigd)
Voorzitter Coöperatie de Nederlandse Uitdaging (onbezoldigd)
Voorzitter Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid (onbezoldigd)
Lid RvT Verwey Jonker Instituut (bezoldigd)
Lid Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) (bezoldigd)
Lid Commissie werken in de zorg (bezoldigd)
Aftredend per31 december 2024 (einde tweede termijn)
De heer mr. drs. H.P. (Bert) KuipersLid RvT
Benoemd sinds1 januari 2018
HoofdfunctieEigenaar Naoshima, opdrachten in zorg & public affairs
NevenfunctiesVoorzitter Commissie Goed Gebruik Hulpmiddelen ZonMw (onbezoldigd)
Associate partner Van Oort & Van Oort Public Affairs en Communicatie (bezoldigd)
Strategisch adviseur Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (bezoldigd)
Extern adviseur Kwaliteitsraad Heel Nederland Gezonder (onbezoldigd)
Kwartiermaker Parkinson Alliantie i.o.(bezoldigd)
Aftredend per31 december 2021 (einde eerste termijn)
Mevrouw M.J. (Mary-Jo) de LeeuwLid RvT
Benoemd sinds1 september 2019
Hoofdfunctiejustsaying, interim manager IT security & data
NevenfunctiesChairman of the board, Platform Internet of Toys, Den Haag (onbezoldigd)
Advisory Board member, Women Leaders @Digital (onbezoldigd)
Advisory Board member, Coding Girls (onbezoldigd)
Advisory Board member, CyberTrust EU (onbezoldigd)
Techdeskundige 5 Uur Show (Talpa/SBS6) (bezoldigd)
Docent Hogeschool van Amsterdam (cybersecurity) (parttime) (bezoldigd)
Aftredend per31 augustus 2023 (einde eerste termijn)
Mevrouw drs. J.H. (Josephine) ScholtenLid RvT
Benoemd sinds1 september 2019
HoofdfunctieManaging Partner Perrett Laver, Amsterdam
NevenfunctiesLid Adviesraad Science works (onbezoldigd)
Aftredend per31 augustus 2023 (einde eerste termijn)
De heer drs. T.A.J.C. (Theo) SnepvangersLid RvT
Benoemd sinds1 september 2019
HoofdfunctieDirecteur Thing Holding BV
NevenfunctiesPenningmeester, parochie Heilige Drie-eenheid, Zundert (onbezoldigd)
Aftredend per31 augustus 2023 (einde eerste termijn)