Al decennialang expert in leren, opleiden en ontwikkelen

Met een historie van meer dan 35 jaar is stichting CINOP al decennialang expert in leren, opleiden en ontwikkelen. We zijn toonaangevend strategisch partner in leren met impact. Samen met onze partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Stichting CINOP is een maatschappelijke onderneming. We willen eraan bijdragen dat iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen en mee kan doen in de maatschappij, nu en straks. We streven niet naar winstmaximalisatie, maar naar voldoende opbrengsten om continuïteit en innovatie voor onze klanten en partners te kunnen waarborgen.

Expertisecentra

CINOP heeft twee expertisecentra in huis:

Ecbopay off (1)

Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs.

Cinop logo ecio payoff rgb

Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) ontwikkelt en implementeert, samen met diverse partners, innovatieve en praktische oplossingen voor inclusief onderwijs: onderwijs waaraan zoveel mogelijk studenten kunnen deelnemen.

Ambitie en visie

Het is onze ambitie om Nederland nummer 1 in leren te laten zijn. We zetten ons in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen.

Cinopmissie

CINOP assisted me to deliver my vision in a very fruitful and professional way. They enabled me to stay in the driving seat to make decisions

Isaac Liabwel Chadak Yol – Ministry of Water resources and Irrigation South Sudan

Directie, raad van toezicht en verantwoording

Lees hier meer over de directie en raad van toezicht  en de financiële verantwoording van Stichting CINOP-ecbo.

Wereldwijd actief

CINOP zet zich ook in voor het bevorderen van internationale mobiliteit en Europese leermogelijkheden. Dat doen we voor studenten, volwassenen en professionals in het beroepsonderwijs via de Europese Programma’s. Door onze brede kennis en jarenlange ervaring rondom het ontwikkelen en inrichten van het beroepsonderwijs zijn we bovendien betrokken bij kwaliteitsverbetering in landen waar scholing van jongeren en volwassenen nog volop in de ontwikkeling is (zie CINOP global).

Historie

De wortels van CINOP liggen in het beroepsonderwijs, in de combinatie van werken en leren. Officieel bestaat CINOP sinds 1997. Maar onze historie gaat nog verder terug. Onze voorlopers uit de jaren zeventig (PCBB, COBO, CIBB en SVE) streefden al naar gelijke kansen voor iedereen, door het onderwijs toegankelijker te maken en mensen te helpen om deel te nemen aan het arbeidsproces en de samenleving. Om dit doel te bereiken werden (praktijk)kennis en modellen ontwikkeld voor volwasseneneducatie en beroepsonderwijs. Mede door de opkomst van roc’s in de jaren negentig ontstond CINOP uit een fusie.

Certificering

CINOP is ISO 9001:2015 gecertificeerd door EIK.