Week van de alfabetisering: samen werken aan een leven lang ontwikkelen

Week van de alfabetisering
Week van de alfabetisering

10 september 2019

Met de Week van de Alfabetisering zet Stichting Lezen & Schrijven zich in voor een samenleving waarin ruimte is voor een leven lang ontwikkelen. Van 9-15 september zijn er diverse acties waar honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele tienduizenden mensen in actie komen zodat meer mensen de kans krijgen om beter te leren lezen, schrijven, rekenen, of omgaan met de computer of smartphone. Ook bij CINOP zetten we ons dagelijks in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen. Dat doen we via diverse projecten, onderzoeken en programma’s, zoals:

  • Nèt gestart: twee nieuwe onderzoeken rondom laaggeletterdheid

Heel recent mochten wij starten met twee nieuwe onderzoeken die bijdragen aan het concreet aanpakken van laaggeletterdheid. Het eerste onderzoek was een evaluatie van de subsidieregeling van laagtaalvaardige werknemers. Daarnaast is er een doelgroepenanalyse laaggeletterdheid in samenwerking met ROA en Etil research group uitgevoerd. Daar zijn we trots op! Deze twee onderzoeken helpen namelijk om zoveel mogelijk nieuwe inzichten en ervaringen te verkrijgen en benutten bij het uitvoeren van het nieuwe beleid.

  • KLASSE!: strategie voor vinden en werven van laaggeletterden

KLASSE! is een unieke strategie voor het vinden, benaderen en werven laaggeletterden. Hoe vinden we ze, hoe spreken we ze aan en hoe zorgen we ervoor dat ze zich inschrijven voor een cursus? Dit zijn precies de kernvragen in deze Week van de alfabetisering. Met KLASSE!, ontwikkeld door Marian Janssen, hebben daar een effectieve methodiek voor. Bekijk het webinar en ontdek de visie achter KLASSE!, hoe je kunt denken in profielen en hoe je dit kunt gebruiken bij je werving.

  • Motiveren van laaggeletterden

Hoe ervaren laaggeletterden zelf hun laaggeletterdheid? Wat voor gevolgen heeft dit voor beleid op het gebied van motivatie om een cursus te volgen én de inrichting van het taalaanbod? Vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal is door expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo – onderdeel van CINOP) en Welten Instituut – Open Universiteit Nederland een tweejarig onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek moet bijdragen aan het terugdringen van het aantal mensen met taal- en rekenvaardigheden onder basisniveau.

  • Gezamenlijke oproep voor aanpak basisvaardigheden

Met een petitie voor de aanpak van basisvaardigheden benadrukten CINOP en verschillende partijen de noodzaak om de beschikbare budgetten beter en efficiënter in te zetten. De kern van deze petitie is om zoveel mogelijk alle bestaande kennis en initiatieven te benutten en sterk aan te sluiten bij de praktijk zodat nog meer mensen kunnen (blijven) meedoen in de maatschappij.  De petitie is op 11 juni jl. aangeboden aan de Vaste kamercommissie van OCW.

  • Erasmus+

Het Europese programma Erasmus+ (In Nederland uitgevoerd door CINOP) begeleidt professionals binnen de (in)formele volwasseneneducatie bij projecten voor een structurele aanpak van laaggeletterdheid. Deze maatschappelijke projecten richten zich op de ontwikkeling van taal-, rekenen- en digitale vaardigheden voor volwassenen. Met verdere professionalisering van mensen die in de volwasseneneducatie dragen we bij aan een inclusieve samenleving.

Bekijk de video over het project ‘Autonomous Literacy Learners: sustainable results’. Een samenwerking van zes partners uit drie Europese landen voor een verbeterde aanpak van lees- en schrijfvaardigheden van volwassenen.

  • EPALE

EPALE, in Nederland ondersteund door CINOP, is het Europese platform voor professionals die werken met lerende volwassenen. Het platform ondersteunt deze professionals met de ontsluiting van de laatste (beleids)ontwikkelingen, onderzoeken, bruikbare methodieken en best practices. Deze dragen bij aan alfabetisering, zoals de beheersing van vaardigheden in lezen en schrijven. Binnenkort verschijnt het magazine over het bereiken van specifieke doelgroepen. Wil je hierover meer weten?

Meer weten over onze projecten en aanpak?

CINOP stimuleert dat zoveel mogelijk mensen leren op een manier die bij hen past. Wij weten welke oplossingsgerichte aanpak écht werkt! Wij begeleiden onder andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen met advies en onderzoek voor (beleids)ontwikkeling- en implementatietrajecten. Samen met maatschappelijke partners zetten we ons in om leren toegankelijk te maken voor iedereen. Meer weten?