Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de docent van de toekomst?

Inspiratiesessie SkillsTown - CINOP
Inspiratiesessie SkillsTown - CINOP

11 oktober 2019

Dat de noodzaak en urgentie steeds groter wordt voor onderwijsinstellingen om te flexibiliseren, is duidelijk. Ook de strategische agenda van de Vereniging Hogescholen doet hiertoe de oproep om zo beter te kunnen aansluiten bij de dynamiek op de arbeidsmarkt en studenten op te leiden die adaptief zijn en voldoende toegerust voor een leven lang ontwikkelen. Wat betekent dit voor de rol van de docent? Welke uitdagingen liggen er voor onderwijsinstellingen om dit vorm te geven?

Over deze vragen hebben CINOP en SkillsTown tijdens een inspiratiesessie met elkaar gespard en ervaringen uitgewisseld. Hans Schuurmans, CEO van SkillsTown, startte zijn introductie door ons mee te nemen in het nieuwe merkverhaal van SkillsTown. Kern van de boodschap: ieder mens is nieuwsgierig en hoe kan die onderzoekende houding een leven lang worden aangesproken en gevoed om zo continu te blijven leren en ontwikkelen? Het online platform van SkillsTown biedt oplossingen om dit vraagstuk op te lossen en daarmee prestaties van organisaties en individuen te verbeteren.

Vervolgens heeft Sandra Beugel, manager bij CINOP, een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen toegelicht en de impact daarvan op het onderwijs. Namelijk de aandacht voor flexibiliseren als middel om beter aan te sluiten op zowel de diversiteit onder studenten als de dynamische arbeidsmarkt. De omslag van een standaard leerroute naar meer gepersonaliseerd leren vraagt veel van de organisatie, teams en individuele docenten.

Na een rondleiding langs diverse attributen die de ontwikkeling van inzichten in het leren weergeven, hebben we stilgestaan bij de impact van alle veranderingen op de rol van de docent. Wat zijn de belangrijkste verschuivingen die we zien? En hoe kun je vanuit de organisatie faciliteren dat docenten zich in deze rolverandering kunnen professionaliseren? We hebben dit proberen te vatten door in duo’s een ‘tabloid’ te maken over de docent van de toekomst (2030).

Na dit inhoudelijke deel, heeft Danny van Heesch, performance manager van SkillsTown, de groep meegenomen in 21e eeuwse vaardigheden. Dit ook als opmaat naar de escaperoom, waarin de deelnemers hun eigen 21e vaardigheden hebben kunnen oefenen. Deze mooie manier van leren door ervaren helpt om op een andere manier te kunnen kijken naar hoe docenten meegenomen kunnen worden in het ook zelf eigen maken van nieuwe vaardigheden, zodat zij ook zelf beter in staat zijn studenten voor een duurzame toekomst op te leiden.

Tijdens de lunch hebben we nog even kunnen nabespreken met elkaar. En één conclusie hebben we wel met elkaar getrokken. We kunnen nooit voorspellen HOE de toekomst er precies uit gaat zien. Maar DAT er veel aan het veranderen is, dat staat vast. Dus het belang van leren omgaan met een veranderende context, zowel voor studenten als onderwijsprofessionals, is essentieel voor een duurzame toekomst.

Gerelateerde artikelen

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen