Wat heeft 2020 ons geleerd?

16 december 2020

In het turbulente jaar 2020 is keihard gewerkt door onze partners in o.a. onderwijs, overheid en (branche)organisaties. We hebben veel bewondering voor al die mensen die zich met hart en ziel inzetten voor onderwijs en een leven lang leren, ook nu nog steeds grotendeels op afstand. En we zijn trots en dankbaar dat we hebben mogen meewerken aan creatieve (online) leeroplossingen, onderwijsvernieuwing en om- en bijscholing in de arbeidsmarkt.

Op de drempel van het nieuwe jaar delen we graag waardevolle inzichten van 2020: kennis die we samen hebben opgebouwd en actuele thema’s in onderwijs en arbeidsmarkt die stevig op de kaart zijn gezet.

Wij wensen jullie een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar. Laten we samen bouwen aan een sterk 2021 voor iedereen die wil (blijven) leren, een leven lang.

Om- en bijscholing tijdens en na de coronacrisis

Branches, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen zijn met man en macht bezig om snel in te spelen op tekorten op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktgerichte modules, als basis voor validering en flexibel onderwijs, helpen werknemers bij bijscholing of een loopbaanswitch. Bijvoorbeeld als zij-instromer in tekortsectoren, zoals zorg of techniek. Lees hoe Actiz, defensie en de politieacademie dit aanpakken. Lees meer >

Marktanalyse: datagebruik in het onderwijs

Data kunnen het verschil maken in deze turbulente tijden, waarin het onderwijs voorgoed veranderd is. Hoe datavolwassen zijn onderwijsinstellingen? Lees de marktanalyse met de belangrijkste ontwikkelingen, knelpunten én oplossingen bij 25 mbo-, 8 hbo-, en 5 wo-instellingen in het (beroeps)onderwijs. Lees meer >

Online toetsen en examineren – op afstand en flexibel

Helaas nog steeds zeer actueel: op afstand toetsen en examineren. Hoe organiseer je dat? Hoe borg je de kwaliteit? We hebben veel bewondering en waardering voor al die mensen die zich met man en macht inzetten om lessen weer online te laten plaatsvinden. We delen graag onze kennis, tips en praktijkvoorbeelden. Lees meer >

Inclusief onderwijs urgenter dan ooit

Er zijn grote zorgen over het welzijn van studenten in het ho en mbo, zo bleek ook uit de recente kamerbrief. Studenten hebben recht op consistent beleid voor studeren met een functiebeperking en studentenwelzijn, en hulp daarbij. Ons Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft in 2020 diverse onderwijsinstellingen ondersteund. Met beleidsadvies, training, instrumenten en handreikingen. Lees meer >

Hybride en blended: ontwerp toekomstgericht onderwijs

Hoe ontwerp je echt toekomstgericht onderwijs, met aandacht voor de beroepspraktijk èn online onderwijs? Onderwijsinstellingen zijn volop bezig met het ontwerpen van hybride leeromgevingen en blended-learning. Toekomstgericht onderwijs kan helpen bij o.a. een groot tekort aan BPV-plekken en andere uitdagingen die op ons afkomen. Lees meer >

Toekomstscenario’s: online les vraagt andere docentrol

Afb onderwijstoekomstscenarios

Hoe ziet het onderwijs er over een paar jaar uit? Bestuurders en docenten uit mbo en hbo zijn bezorgd over het gebrek aan stages, digitale vaardigheden van docenten en online examinering. Bekijk de vier toekomstscenario’s die laten zien wat de effecten zijn van digitalisering van het beroepsonderwijs, gekoppeld aan de economische verwachtingen. Van onderwijs door ‘online reuzen’, groter is beter, kwaliteit boven alles tot massa-maatwerk. Lees meer >

Onderwijsonderzoek met impact

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO, onderdeel van CINOP) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs. In 2020 organiseerde ECBO webinars, discussiepanels en podcasts over actuele vraagstukken. Lees meer >

En bekijk ook de tientallen onderzoekspublicaties en whitepapers uit 2020 over o.a. formatief beoordelen, doorlopende leerlijnen en governance in het mbo. Lees meer >

Inspirerende praktijkvoorbeelden van flexibel onderwijs

Experimenten met flexibilisering in het onderwijs laten – voorzichtig – minder uitval zien, hoger rendement, meer volwassen studenten en vooral meer gemotiveerde en initiatiefrijke studenten. Maar we zien ook dat dit niet zonder slag of stoot tot stand komt. Zes pioniers brachten hun Flexpraktijk in beeld om anderen te inspireren. Lees de samenvatting met de ervaringen en belangrijkste leerpunten van o.a. ROC Nijmegen, Fontys en VGN. Lees meer >

Wereldwijd actief om continu leren te waarborgen

Ook wereldwijd konden we in 2020 onze kennis inzetten om het (beroeps)onderwijs, ondanks de corona-beperkingen, toch door te laten gaan en blijvend te versterken. Zo gaven we onze training online didactiek in Bangladesh, ondersteunden we het landbouwberoepsonderwijs in Ghana, werkten we aan inclusief onderwijs in Kenia, en zijn we in Iraq, Uganda, en Jordanië begonnen met het integreren van vluchtelingen in het beroepsonderwijs. Lees meer >

Laten we samen bouwen aan een sterk 2021 voor iedereen die wil (blijven) leren, een leven lang

Cinop onze mensen 2020