Handreikingen voor kwaliteitsborging in het mbo

NCP EQAVET
NCP EQAVET

16 juni 2021

Wat doet het Nationaal Coördinatiepunt Eqavet voor het mbo?

CINOP voert verschillende Europese programma’s uit in Nederland, allen gericht op het verbeteren van het onderwijs. Een van deze programma’s is het nationaal coördinatiepunt (NCP) EQAVET.

NCP Eqavet is het Europese referentiekader voor verbetering van de onderwijskwaliteit van het Nederlandse mbo. Als nationaal coördinatiepunt vormen we de schakel tussen Europese beleidsontwikkelingen, nationaal beleid en de praktijk van het Nederlandse mbo. Een belangrijke taak is het samenbrengen, informeren en ondersteunen van verschillende betrokkenen in het mbo.

Voor wie zet het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET zich in?

Wij werken voor kwaliteitszorgadviseurs, docenten, opleidingsmanagers, directeuren en studenten(raden) in het mbo. Dat doen we zowel voor zowel bekostigd als niet bekostigd onderwijs.

 

Wat kan het Nationaal Coördinatiepunt EQAVET betekenen voor het Nederlandse mbo?

Alle betrokkenen binnen een mbo-instelling werken samen aan een hoge onderwijskwaliteit. Wij bieden inzichten en handvatten voor het versterken van de kwaliteitscultuur van onderwijsteams en mbo-instellingen. Deze kwaliteitscultuur is nodig om de kwaliteit van het onderwijs te borgen.

Kwaliteitsborging is een cyclisch en systematisch proces waarbij onderwijsteams werken aan aantrekkelijk en flexibel onderwijs. Belangrijke thema’s daarbij zijn: collegiaal leren, lerend vermogen van onderwijsteams en studentbetrokkenheid.

Collegiaal leren helpt om met elkaar te reflecteren op de eigen onderwijspraktijk of het eigen functioneren. Door het lerend vermogen van onderwijsteams te stimuleren kan een leerproces op gang gebracht worden, zodat de onderwijskwaliteit verder verbetert. En bij studentenbetrokkenheid geven cijfers, gegevens en ervaringen van studenten waardevolle informatie over de kwaliteit van het onderwijs.

NCP Eqavet biedt workshops, handreikingen, expertmeetings, kleinschalig praktijkgericht onderzoek en literair onderzoek. Daarnaast bieden we kennisdeling in de vorm van een maandelijkse nieuwsbrief, artikelen en publicaties. Tenslotte dragen we bij aan uitwisseling met andere Europese lidstaten om samen kennis te ontwikkelen, te verspreiden en te leren van elkaar. Zo dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het mbo-onderwijs in Nederland en Europa!

Bekijk ook onderstaande animatie die kort weergeeft wat het nationaal coördinatiepunt EQAVET betekent voor het borgen van de onderwijskwaliteit in het mbo. Deze animatie geeft kort EQAVETs doelgroepen, bijdragen en werkzaamheden weer.