Voortzetting netwerk Breed opleiden Niveau 2

Netwerk Breed opleiden Niveau 2
Netwerk Breed opleiden Niveau 2

03 december 2019

In 2020 zetten we ons Netwerk Breed opleiden Niveau 2 (N2B) voort. Het N2B komt vier keer per jaar samen om inhoudelijke thema’s te bespreken en kennis uit te wisselen. De inhoudelijke doelen van het netwerk worden door de leden vastgesteld (agendacommissie). Tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen (externe) gastsprekers en netwerkleden een rol spelen om rondom bepaalde vraagstukken ervaringen uit te wisselen. Het is een netwerk van, voor en door de leden.

Voor wie?

Doelgroep van het netwerk zijn projectleiders, opleidingsmanagers, strategisch adviseurs en onderwijsmakers die nauw betrokken zijn bij het vraagstuk niveau 2 breed opleiden.

Wanneer?

  • 16 januari
  • 23 april
  • 24 september
  • 19 november

Alle data van 09.30-15.00 uur.

Waar?

De bijeenkomsten vinden plaats in Het Lokaal, Oliemolenhof 90 te Amersfoort.

Op 23 april gaan we op locatiebezoek. Deze locatie wordt nog nader bepaald.

Kosten

Het lidmaatschap voor dit netwerk bedraagt € 1.350,- per lid/per jaar. Elk volgend lid draagt € 975,- bij. De lidmaatschapsgelden worden gebruikt voor het dekken van de kosten voor de organisatie en uitvoering van de bijeenkomsten en eventuele inhuur van externe gastsprekers.

Interesse? Sluit je aan!

Aanmelden kan via onderstaande link. We hopen je in 2020 te mogen begroeten.