Visie CINOP op Strategische Agenda Hoger Onderwijs ‘Houdbaar voor de toekomst’

28 januari 2020

Houdbaar flexibel onderwijs vraagt meer!

In de strategische agenda ‘Houdbaar voor de toekomst’ kiest minister Van Engelshoven nadrukkelijk voor de flexibilisering van het hoger onderwijs. De agenda vol ambities getuigt van visie en lef. Na diverse experimenten gaat het hoger onderwijs nu een fase in waarin wezenlijke veranderingen plaatsvinden.

Tegelijkertijd ziet CINOP kansen voor verbetering. Wat CINOP betreft zijn er drie aanvullende maatregelen nodig om de beschreven flexibiliseringsambities daadwerkelijk ‘houdbaar voor de toekomst’ te maken:

  • Expertise: de krachtige inzet op flexibel onderwijs heeft sectorbrede expertiseopbouw en kennisdeling nodig om deze ingrijpende verandering evidence based door te zetten.
  • Docentrol: de veranderende rol van de flex-docent vraagt om een geactualiseerd beroepsprofiel en daarop aansluitende lerarenopleidingen.
  • Leereenheden: Leven lang ontwikkelen vraagt om de mogelijkheid om kleine en uitwisselbare leereenheden te volgen voor werkenden, met de mogelijkheid tot stapeling naar een diploma.

Op 10 februari gaat de Tweede Kamer met elkaar in debat over de strategische agenda. In aanloop hier naartoe heeft CINOP een position paper geschreven waar bovenstaande drie aanvullende maatregelen worden uitgewerkt. Met deze position paper willen we inzichtelijk maken hoe CINOP naar de strategische agenda kijkt en het debat over flexibilisering voeden met aanvullende kennis en praktijkervaringen.