Vier tips voor het begeleiden van startende docenten | Extra begeleiding zoals intervisie

Snapshot succesfactor 5 extra ondersteuning website

02 december 2021

Vormen van docentprofessionalisering zijn effectief wanneer docenten als groep deelnemen en samenwerken (Kennisrotonde, 2018). Bijvoorbeeld intervisie met peers van dezelfde school of hetzelfde leerjaar of vaksectie. Hierbij is het van belang dat startende docenten en meer ervaren docenten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor hun professionele ontwikkeling. Intervisie kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om samen te werken aan een positieve beroepsidentiteit. Maak van intervisie een succesonderdeel van het inductieprogramma door aan onderstaande voorwaarden te voldoen:

  • Geef docenten de ruimte om zelf praktijksituaties in te brengen (docent-gestuurde intervisie).
  • Zorg voor een deskundige begeleider die expertise inbrengt en bezit over coachvaardigheden.
  • Creëer een veilig leerklimaat, zodat de deelnemende docenten open zijn over de problemen die zij ervaren.
  • Stimuleer deelnemende docenten om nieuwe dingen/ideeën (buiten de intervisie) te proberen en zorg dat deze ervaringen worden teruggekoppeld.
Bron: Kennisrotonde. (2018). Welke bijdrage kan intervisie leveren aan het succes van een inductietraject voor startende leraren? (KR. 380) Den Haag: Kennisrotonde.

Meer lezen over het succesvol begeleiden van startende docenten?

Verbinding en afstemming essentieel bij succesvolle inductieactiviteiten

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Ondersteuning in de klas

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Persoonlijke ontwikkeling