Vernieuwde aanpak van het kennisverspreidingsprogramma mbo

Vernieuwde aanpak kv programma mbo

01 december 2021

Welke activiteiten kunnen bijdragen aan het gebruiken van kennis uit onderzoek in het mbo? Deze vraag staat de komende maanden centraal in de verkenning die het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gaat uitvoeren. De verkenning leidt tot een vernieuwde aanpak van het kennisverspreidingsprogramma mbo. Dit in opvolging van de waardevolle activiteiten die ECBO de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Het NRO gaat in een verkenning na welke behoeften de mbo-sector heeft ten aanzien van de toekomst van het kennisverspreidingsprogramma. Hieruit blijkt bij welke ontwikkelingen en ambities het nieuwe programma aansluit, welke activiteiten daarbij passen en wie daarbij samenwerken.

De verkenning bestaat uit gesprekken met verschillende organisaties en meerdere werksessies met docenten, bestuurders, practoren, beleidsmedewerkers en andere belanghebbenden. Het NRO zet de resultaten om in een meerjarig toekomstbestendig programma van activiteiten, dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Kennisbenuttingsraad van het NRO.