Verbinding en afstemming essentieel bij succesvolle inductieactiviteiten

Onboarding startende docenten interne consistentie

06 december 2021

Veel onderwijsinstellingen besteden aandacht aan inductieactiviteiten. Helaas is de ervaring van startende docenten hierover niet altijd positief. Startende docenten vinden het inductietraject vaak (te) gefragmenteerd en missen goede afstemming tussen afdelingen en collega’s. Ze ervaren bijvoorbeeld dat er binnen het team andere werkwijzen worden gehanteerd dan de werkwijzen die centraal of tijdens de inductie zijn gedeeld. Hierdoor worden doelen vaak niet behaald. Dit zorgt voor onduidelijkheid en ontevredenheid. Uiteindelijk stroomt een deel van de startende docenten daardoor vroegtijdig uit. Besteed je al aandacht aan inductieactiviteiten of wil je dat in de toekomst gaan doen? Wij geven twee tips om mee te nemen in je inductietraject:

  • Besteed aandacht aan de verbinding tussen de verschillende onderdelen van het inductieprogramma.
  • Zorg voor goede afstemming tussen afdelingen en collega’s.

Wil je meer weten over wat je kunt doen om in je bestaande inductieprogramma de samenhang en inhoud te verbeteren?

Meer lezen over het succesvol begeleiden van startende docenten?

Vier tips voor het begeleiden van startende docenten | Extra begeleiding zoals intervisie

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Ondersteuning in de klas

Drie tips voor het begeleiden van startende docenten | Persoonlijke ontwikkeling