Van denken naar doen met de FlexTool

28 januari 2021

Praktische handvatten voor onderwijsteams bij invoering flexibel onderwijs

Samen met Alfa-college, Albeda college, ROC Friese Poort en ROC Nijmegen ontwikkelt CINOP momenteel de FlexTool. Deze toolbox helpt teams bij het gefundeerd (her)ontwerpen van hun onderwijs, op een praktisch toepasbare manier. De FlexTool biedt een stapsgewijze aanpak om de slag van denken naar doen te maken.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

De kracht van onze aanpak zit in de gefundeerde, in de praktijk getoetste aanpak, bottom-up ontwikkeld in co-creatie met de vier voorlopers uit het mbo. De FlexTool biedt een stapsgewijze aanpak en concrete handvatten om een flexibel curriculum te ontwikkelen, passend binnen de wettelijke kaders, instellingskaders en regionale kaders. Hij bevat generiek toepasbare hulpmiddelen en methodieken. Mbo-instellingen en -teams kunnen deze dus naar wens zelfstandig gebruiken, of kiezen voor aanvullende producten en begeleiding door CINOP-experts.

Actuele vraagstukken

De FlexTool sluit aan bij vraagstukken die nu actueel zijn, zoals:

 • Hoe kunnen teams werken aan de implementatie van flexibel en toekomstbestendig onderwijs?
 • Op een manier die recht doet aan eigenaarschap van teams én past binnen de ROC-brede koers?
 • Welk onderwijsconcept past het beste bij de ambities, zoals bijvoorbeeld modulair, hybride of gepersonaliseerd onderwijs?
 • Wat vraagt dit van het onderwijs, het organisatiemodel en pedagogisch-didactische uitgangspunten?
 • Hoe pak je dit veranderproces aan vanuit de beweging ‘teams aan zet’?

Tot eind maart 2021 ontwikkelen we in diverse werksessies een generieke aanpak voor het ontwerpen van flexibel, modulair, hybride en/of gepersonaliseerd onderwijs. We werken vanuit de principes van Design Thinking: een creatieve, kort cyclische en iteratieve manier van ontwikkelen. De ontwikkelde prototypes worden in de deelnemende scholen getest.

Voor wie is deze FlexTool?

 • Voor mbo-onderwijsteams die hun curriculum willen/moeten herontwerpen in het kader van toekomstbestendig en wendbaar onderwijs.
 • Voor projectleiders flexibilisering en/of onderwijskundigen die teams adviseren en begeleiden bij het flexibiliseren van het curriculum.
 • Voor directeuren en opleidingsmanagers die vanuit een gemeenschappelijke taal en aanpak integraal willen werken aan het vormgeven van toekomstbestendig onderwijs.

Beschikbaarheid FlexTool & interactieve verdiepingssessies

De FlexTool is vanaf dit voorjaar beschikbaar. Wil je dan een seintje krijgen? Laat je mailadres achter, dan informeren we je direct.

Daarnaast zijn er ook twee interactieve verdiepingssessies.

Visie & strategie flexibel onderwijs: meer afstemming in beelden en aanpak rondom flexibiliseringsvragen

 • 9 maart van 14.00 – 16.30 uur
 • Voor opleidingsmanagers, projectleiders en onderwijsontwerpers
 • Kosten: €175,-
 • Meld je hier aan  of bekijk de flyer voor meer informatie

Onderwijsontwerp flexibel onderwijs: van denken naar doen; aan de slag met curriculumontwikkeling

 • 23 maart van 09.30 – 12.00 uur
 • Voor onderwijsontwerpers, docenten, onderwijskundigen en opleidingsmanagers
 • Kosten: €175,-
 • Meld je hier aan  of bekijk de flyer voor meer informatie

Modulair, hybride en/of gepersonaliseerd onderwijs

Bij alle scholen staat maatwerk en flexibel onderwijs hoog op de agenda. Niet als doel op zich, maar als middel om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij veranderende behoeften van studenten, onderwijsteams én de maatschappij. Op veel plekken is de fase van visievorming en strategieontwikkeling inmiddels voorbij. De beelden op het waarom, hoe en wat van flexibel onderwijs zijn breed opgehaald en vertaald naar een strategie: hoe werken we de komende jaren toe naar de spreekwoordelijke stip op de horizon?

Dan breekt het spannende moment aan: vanuit ‘Teams aan zet’ krijgen onderwijsteams massaal de opdracht om hun onderwijs te herontwerpen en bijvoorbeeld de omslag te maken naar modulair onderwijs, hybride onderwijs en/of gepersonaliseerd onderwijs. Maar hoe doe je dat? Welk onderwijsconcept past het beste bij de context van jouw opleiding? Welke stappen zijn nodig om het ideaalbeeld over toekomstbestendig onderwijs te realiseren? Hoe kom je als team tot een gefundeerde keuze, en hoe voer je die uit?

Historie

CINOP heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van krachtige tools die teams helpen bij onderwijsontwikkeling. Zo hebben we rondom de invoering van de Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) de curriculumtool ontwikkeld, in samenwerking het Deltion College en de MBO Academie. Dit is een methodiek voor curriculumontwikkeling vertaald naar een kaartenset, leergang onderwijsmakers, handleiding en diverse maatwerk trajecten. Deze curriculumtool is bij meer dan 30 mbo-instellingen gebruikt bij het invoeren van de IHKS en daarnaast hebben meer dan 500 deelnemers de bijbehorende leergang gevolgd.

Bel of mail ons als je meer wilt weten over curriculumontwikkeling, hybride, modulair onderwijs of de veranderaanpak.