Twee workshops ter stimulering van de gendergelijkheid in Ghana

Impression of the workshops
Impression of the workshops

09 maart 2021

Op 23 en 24 februari organiseerde CINOP een ‘gender sensitization’ en een ‘gender strategic planning’ workshop voor de nationale TVET-organen in Ghana (kwaliteitsvol technisch en beroepsonderwijs). Wereldwijd zijn er veel initiatieven geweest om de participatie van meisjes en vrouwen in zowel TVET als de arbeidsmarkt te vergroten. Door meisjes en vrouwen in staat te stellen de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, kan TVET daadwerkelijk bijdragen aan gelijke kansen en de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt vergroten. Gelijke deelname varieert echter sterk per vakgebied. Daarom werden er twee workshops georganiseerd om de Ghanese TVET-instanties verder te helpen bij het formuleren van een concreet plan om meer meisjes te stimuleren deel te nemen aan TVET in de landbouw en via die weg aan de arbeidsmarkt.

Tijdens deze twee workshopdagen hielden de deelnemers zich aan een vol schema. De 23 deelnemers bespraken de volgende onderwerpen:

  • Het verwerven van meer kennis over het begrip gender
  • De invloed van gender op TVET
  • Een actieplan ontwikkelen om gendergelijkheid aan te bevorderen
Ghana impression of the workshops

De workshops en hun mogelijke impact

De workshop begon met het concept gender en hoe dit concept is ingebed in de universele rechten die in Ghana worden nageleefd. Tijdens de eerste dag merkten de deelnemers op dat Agro-TVET nog steeds niet erg toegankelijk en aantrekkelijk is voor meisjes vanwege het culturele kader (agrarische beroepen zijn vaak voorbehouden aan mannen). Vrouwelijke medewerkers deelden persoonlijke verhalen waarin ze vertelden dat ze niet het beroep konden kiezen dat ze leuk vonden, en in plaats daarvan werden geduwd in de richting van meer beroepen die traditioneel door vrouwen worden vervuld. Bovendien is Agro-TVET vaak niet vrouwvriendelijk. In de klassieke Ghanese perceptie gaat Agro-TVET nog steeds over kleine boerderijen en landbouw, fysieke arbeid, vuile kleren en harde leefomstandigheden. Deze perceptie wordt dan ook sterk weerspiegeld in het lesmateriaal.

In de projecten NICHE 270 en OKP 3458 draagt CINOP bij aan een verschuiving van kleinschalige landbouw naar meer Agri-Business en ondernemerschap. Door in de curricula Agri-Business op te nemen en door winstgevende incubators te starten op de hogescholen en boerderij-instituten, zal idealiter de landbouweconomie worden gestimuleerd in combinatie met een verbeterde Ghanese voedselzekerheid (door een verhoogde voedselproductie). Maar even belangrijk is dat de verandering van curricula een verandering in de TVET-perceptie zou kunnen vergemakkelijken, en het voor beide geslachten gelijkwaardiger zou kunnen maken om deel te nemen. Deze doelstelling kwam aan bod op de tweede dag van de workshops, waar de deelnemers de opdracht kregen doelstellingen en activiteiten te ontwikkelen om de genderperceptie van Agro-TVET te veranderen, en Agro-TVET dus aantrekkelijker te maken voor meisjes.

Gerelateerde artikelen van CINOP Global

Een competentiegerichte opleiding voor leraren van de drie landbouwinstituten in Ghana

Sluitingsceremonie van project ‘versterking van de capaciteit van vier landbouwhogescholen in Ghana’

De ontwikkeling van Virtual Reality-trainingsscenario’s in samenwerking met landbouwhogescholen in Ghana