Toekomstbeelden flexibel onderwijs bij Hanzehogeschool Groningen

28 januari 2021

Binnen de Hanzehogeschool Groningen waren de beelden over het waarom, wat en hoe van flexibel onderwijs erg divers. De hogeschool zocht hierin meer verbinding en wilde een koppeling maken met de Hanze-brede koers. In samenwerking met CINOP is daarom het afgelopen jaar gewerkt aan concrete handvatten voor flexibel onderwijs. In onderstaande korte clip worden de drie producten die we ontwikkeld hebben kort toegelicht:

  • Diverse animaties over de impact van verschillende leervragen op persoonlijke en gepersonaliseerde leerroutes
  • De praatplaat flexibel onderwijs over de lange termijn ontwikkeling
  • Een toolbox met concrete opdrachten rondom flexibiliseringsvraagstukken

 

Gerelateerde artikelen

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen

Klaar voor morgen! Inspiratie en praktijkvoorbeelden voor breed opleiden op niveau 2

Van denken naar DOEN met de FlexTool – Artikel Vakblad Profiel