Terugblik tweede bijeenkomst datacoalitie ‘Student-Journey’

27 juli 2021

De datacoalitie ‘Student-journey’ is een gezamenlijk initiatief met zes mbo-instellingen, saMBO-ICT, JADS en CINOP. In de tweede bijeenkomst van de datacoalitie deelden ROC van Amsterdam en Flevoland, Noorderpoort, Albeda, ROC Horizon College, Clusius College en Deltion College hun projectideeën en potentiële databronnen. Vanuit een ethisch framework bespraken we deze data. Hoe toegankelijk zijn ze? Kunnen ze geanonimiseerd worden? Hoe kunnen er algoritmes op toegepast worden? En welke data willen en kunnen we niet gebruiken? Vervolgens werd er een uitgewerkt student-journey voorbeeld gedeeld. In dit voorbeeld demonstreerden we hoe studentdata de student-journey kunnen reconstrueren. En vervolgens inzicht geven in paden naar studiesucces.

Vervolgstap: aan de slag!

In de vervolgsessie gaan de deelnemers aan de slag met DEDA (de ethische data assistent). In deze sessie nemen ook functionarissen gegevensbescherming deel vanuit de instellingen. Daarna gaan we de beschikbare data opvragen en echt aan de slag met de eerste analyses met Data Science-technieken.

Gezamenlijk initiatief

De datacoalitie ‘Student-Journey’ is een initiatief waarbij ‘Student-journey’-data van deelnemende onderwijsinstellingen – bijvoorbeeld leerlingvolgsystemen en/of elektronische leeromgevingen – worden geanalyseerd en samengevoegd. Vervolgens worden er verschillende Data Science-technieken toegepast en ondersteunt en stimuleert deze datacoalitie huidige of nieuwe data-ondersteunende initiatieven bij onderwijsinstellingen.

Leren door te doen

Eind 2020 presenteerden we met Albeda College en Noorderpoort onze gezamenlijke ambitie tot het realiseren van deze datacoalitie op de saMBO-ICT miniconferentie Data-ondersteund onderwijs. Leren door te doen is ons motto. Lees ook onze klantcase ‘Hoe onderzoek naar data-inzet bij Fontys Hogeschool gaat helpen studenten op te leiden tot betere ‘self regulated learners’.

Meer weten over data in het onderwijs?

Heb je interesse om deel te nemen aan de datacoalitie? Of wil je meedenken of een bijdrage leveren? Bel of mail gerust.

Meer lezen over data in het onderwijs

Studentdata geven inzicht in studeerbaarheid ArtEZ-opleiding Docent Beeldende Kunstvorming

Van start: data-coalitie ‘Student-Journey’ | Met Noorderpoort, Albeda College en saMBO-ICT aan de slag met studentdata