Succesvolle afronding 1e groep leergang FlexTool

FlexTool CINOP 2021

08 juli 2021

De eerste FlexTool leergang zit erop! Een mooie eerste ronde met enthousiaste en leergierige deelnemers. De reacties waren positief, waarbij onder andere werd aangegeven dat de leergang hielp inzicht te krijgen in #flexibiliserenvolgenshetboekje. En dan niet vanuit een blauwdruk, maar vanuit een kapstok die situationeel en contextspecifiek ingezet kan worden.

De leergang in het kort

Aan de hand van voorbeeldcasuïstiek uit de eigen onderwijspraktijk zijn de fasen van de FlexTool doorlopen.

  • Fase 0: Klaar voor de start?!
  • Fase 1: Onze Visie
  • Fase 2: Onze Ontwerpprincipes
  • Fase 3: Ons Scenario
  • Fase 4: Ons Grofontwerp
  • Fase 5: Ons Fijnontwerp

Per fase hebben de deelnemers ervaring opgedaan met de concrete opdrachten die in de FlexTool centraal staan. Er zijn verschillende praktische werkvormen aangereikt die we hebben besproken en/of hebben uitgevoerd. We oefenden bijvoorbeeld om te bepalen welke ruimte je als team eigenlijk hebt om eigen keuzes te maken: welke visie en kaders liggen al vast, waar heb je rekening mee te houden, en welke ruimte heb je als team zelf? Maar ook verkenden we welke typen studenten in de opleiding zitten en wat de kenmerken, wensen en leerbehoeften zijn van de grootste studentgroepen; de zogenaamde ‘persona’s.

Stapsgewijs hebben de deelnemers handvatten gekregen om na te denken over de onderwijsvisie en het bepalen van ontwerpprincipes om vervolgens te komen tot een grofontwerp van het curriculum.

Evaluatie

De werkvormen en de stappen uit de FlexTool zijn ervaren als zeer praktisch en helpend. Tijdens de leergang was er veel ruimte voor eigen inbreng en hierdoor kon veel maatwerk worden geleverd.

Ik heb heel veel gehad aan deze leergang. Door de kleinschaligheid kon goed worden aangesloten op de vragen van elke deelnemer. De professionaliteit van de trainers was groot. Zij konden makkelijk schakelen, meedenken en voorbeelden aanreiken, passend bij onze eigen casuïstiek.

Deelnemer leergang FlexTool

Door deze leergang hebben de deelnemers veel meer inzicht gekregen in hoe zij komend jaar met hun team aan onderwijsvernieuwing kunnen werken. Niet alleen inhoudelijk welke stappen dan van belang zijn, maar ook over de veranderaanpak. De deelnemers sloten de laatste bijeenkomst af met een pitch waarin ze hun voorstel presenteerden hoe zij komend jaar met hun team, passend bij hun ontwikkelopdracht, de slag willen maken naar een vernieuwd curriculum. De handvatten die tijdens deze leergang zijn aangereikt, kunnen zij hierin vrij inzetten om met hun eigen teams de slag van denken naar doen te maken.

Interesse in de leergang FlexTool?

Meld je hier aan voor de leergang.

Gerelateerde items

Landstede werkt met FlexTool aan gemeenschappelijke taal rondom flexibel onderwijs

Een nieuw kwalificatiedossier: knelpunt of kans? – Artikel MBO krant

Ontwikkelpartners FlexTool aan het woord | In gesprek met ROC Nijmegen